Zon samenwerken en statistiek op Cyprus

29-05-2018

Gerda kreeg de geweldige kans om een bezoek te brengen aan de Cyprus University of Technology!
In het kader van de Europese subsidie COST Action 1406 was ze een week op Cyprus om aan de analyse van haar onderzoek te werken, met collega onderzoekers en docenten te spreken en logopediestudenten te ontmoeten.

STMS op Cyprus

Gerda doet, in samenwerking met Auris, onderzoek naar de effectiviteit van Communicatieve Taaltherapie (Van den Dungen, 2007), gericht op de morfosyntaxis. Daarbij gebruikt ze een ‘single subject design’, een methode voor wetenschappelijk onderzoek, waarin elk kind met zichzelf wordt vergeleken. Dit is een goede onderzoeksmethode bij taalontwikkelingsstoornissen (TOS), omdat de kinderen zo enorm van elkaar verschillen. Het is ook een goed uitvoerbaar design omdat het toegepast kan worden bij slechts één of enkele kinderen. Een nadeel is dat de mogelijkheden voor statistiek beperkt zijn en daardoor is het lastig om aan te tonen dat de effecten echt toegeschreven kunnen worden aan de interventie en geen toeval zijn.

Leren van onderzoekers op Cyprus

Maria Kambanaros, onderzoeker bij de Universiteit van Cyprus, heeft ervaring met een statistische analysemethode die gebruikt wordt bij effectonderzoek in de afasie, de WEighted STatistics (WEST). Deze methode wordt nog weinig toegepast in onderzoek bij TOS, maar Maria en haar collega’s hebben er op Cyprus al wel ervaring mee opgedaan. Door een week op Cyprus aan de statistische analyse te werken en te overleggen met Maria, haar collega’s en een statisticus, kon Gerda haar data zo bewerken, dat de WEST methode toepasbaar is. Nu kan ze in Nederland verder werken aan de analyse. De resultaten volgen!

Short-term Scientific Mission

Het bezoek was een ‘Short-term Scientific Mission’ vanuit COST Action 1406. Dit is een Europese subsidie waar het lectoraat logopedie aan meedoet. Het doel is om een netwerk op te bouwen van onderzoekers in Europa die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, in dit geval interventie bij TOS. Een Short-term Scientific Mission maakt het mogelijk om bij een universiteit in Europa op bezoek te gaan om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken.

Rehabilitation Center

Gerda’s werkplek op Cyprus was in het splinternieuwe Rehabilitation Center, een prachtig gebouw, helemaal ingericht voor logopediestudenten en onderzoekers. De logopediestudenten geven therapie aan cliënten met vrijwel alle denkbare logopedische stoornissen. De behandelruimtes zijn tevens labs met uitgebreide faciliteiten, zodat onderzoekers data kunnen verzamelen. Aan alle behandelruimtes zijn ruime observatieruimtes gekoppeld en veel ruimtes zijn multifunctioneel. Zo is de keuken ook de behandelruimte voor cliënten met dysfagie.
Gerda heeft ook een les gegeven aan derdejaars logopediestudenten, waarin ze heeft verteld over haar onderzoek en over de logopedie opleiding in Utrecht. Dat leverde een boeiend gesprek op over verschillen en overeenkomsten tussen studeren op Cyprus en in Utrecht.

Afbeelding Wikimedia Commons