Vier grote zorginstellingen implementeren geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid

21-12-2016

Windesheim, Hogeschool Utrecht, het VU-Medisch Centrum en vier regionale zorgorganisaties gaan de komende twee jaar actieonderzoek doen naar de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid in de zorg. Dit geeft medewerkers van o.a. MEE IJsseloevers, GGNet en de RIBW Groep Overijssel de gelegenheid om hun ervaringsdeskundigheid vorm te geven en professioneel te benutten. Het gaat bijvoorbeeld om zorgverleners die zelf verslaafd zijn geweest, een beperking hebben of hersteld zijn van een ontwrichtende (psychische) aandoening.

Twee mensen zitten samen aan tafel te praten

Waarde van ervaringsdeskundigheid

De overtuiging dat ervaringsdeskundigen een bijzondere bijdrage leveren aan hulpverlening in het veld van zorg en welzijn, wordt breed gedragen. Ervaringsdeskundigen zijn vaak creatief in het bedenken van oplossingen, kunnen vanuit eigen ervaring bemoedigen en zijn in staat het stigma te verminderen dat participatie kan blokkeren. Veel zorgorganisaties moeten nog wennen aan het idee dat ook zorgprofessionals ervaringsdeskundig kunnen zijn.

Belangrijke innovatie

Projectleider Alie Weerman, onderzoeker bij het lectoraat Verslaving van Windesheim, toonde eerder aan dat de inzet van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid een belangrijke innovatie van de beroepspraktijk kan betekenen. Dit onderzoek krijgt nu een vervolg in de vier grote zorgorganisaties. Hiervoor is subsidie via een RAAK-publiek toegekend en daarnaast investeren de organisaties ook zelf. Het onderzoek start op 1 februari 2017 en loopt over een periode van twee jaar. Vanuit de HU is onderzoek Simona Karbouniaris van het lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning betrokken.

Producten voor de zorg en het onderwijs

Dit project levert naast praktijkverbetering ook producten op voor zorg en onderwijs: handleidingen voor zorgprofessionals-ervaringsdeskundigen; kennis over duurzame positionering en tot slot een verzameling inspirerende, gevalideerde voorbeelden van bijdragen van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening. Ervaringsdeskundigen leggen soms contact, geven hoop en bemoedigen soms op manieren die niet altijd verbaal zijn te expliciteren. Daarbij kan soms ook beeldmateriaal ingezet worden, wat ook in dit project zal gebeuren. Eén van de onderzoekers is tevens kunstenaar.