Studie naar prevalentie en incidentie van logopedische stoornissen

28-06-2017

Hoe vaak komen bepaalde stoornissen binnen de logopedie voor in Nederland en daarbuiten? Naar deze vraag is literatuuronderzoek gedaan door het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht (HU), in opdracht van de beroepsvereniging NVLF.

Logopedische stoornis

In de periode 2015-2016 zijn acht deelstudies verricht door HU-onderzoekers naar de prevalentie en incidentie van de volgende stoornissen: spraakapraxie en dysartrie, stemstoornissen, dysfagie, gehoorstoornissen bij kinderen en volwassenen, kinderafasie, autismespectrumstoornissen en eet- en drinkstoornissen bij kinderen.

De resultaten van dit onderzoek zijn voor verschillende stakeholders van belang. De resultaten geven professionals en patiënten inzicht in hoe vaak verschillende stoornissen voorkomen. Aanbieders van zorg kunnen op basis van de resultaten een betere planning maken voor benodigde therapieën, revalidatie, middelen en voorzieningen. De NVLF kan de resultaten gebruiken in de verantwoording van logopedie, wat met het oog op bezuinigingen binnen de gezondheidszorg van groot belang is. De resultaten onderstrepen tevens de relevantie van meer onderzoek naar - en meer toegang tot - specifieke programma’s, die de communicatie en de kwaliteit van leven voor mensen met een logopedische stoornis verbeteren.

Het onderzoek is volbracht onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Ellen Gerrits (HU-lector logopedie en hoogleraar Logopediewetenschap) en is uitgevoerd door Jenta Sluijmers, Inge Zoutenbier en Lotte Versteegde, allen logopedisten en Masters of Science. Drs. Ingrid Singer (junior HU-onderzoeker) coördineerde het onderzoeksproject.

De prevalentie- en incidentiecijfers zijn gepubliceerd op de website van de NVLF en kunt u hier lezen.