Staatssecretaris bevestigt: schuldhulp moet toegankelijker

26-01-2016

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft gereageerd op het tv-programma De Monitor, waarin lector Nadja Jungmann van Hogeschool Utrecht stelt dat veel mensen ten onrechte verstoken blijven van schuldhulpverlening door de gemeente. “Veel gemeenten zijn strengere eisen gaan stellen dan de wet toestaat”, zegt Jungmann in de uitzending van 24 januari 2016.

Nadja JungmannJungmann komt tot deze bevinding na jarenlang onderzoek. Klijnsma belooft in een reactie aan De Monitor het gemeentelijk beleid kritisch te gaan bekijken. Ze vindt dat gemeenten die mensen toegang weigeren tot de schuldhulpverlening zichzelf in de voet schieten. Uiteindelijk leidt dat namelijk juist tot hoge kosten voor bijvoorbeeld opvang of jeugdzorg, vindt ze. "Mensen uitsluiten van schuldhulpverlening zonder naar hun persoonlijke omstandigheden te kijken, is in strijd met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het is van groot belang dat de schuldhulpverlening breed toegankelijk is, want iedereen heeft recht op hulp", zegt de staatssecretaris.

Maatschappelijke kosten

Ook Jungmann (foto) benadrukt dat de maatschappelijke kosten van schulden enorm zijn. Een belangrijke reden daarvoor is volgens Jungmann dat steeds meer mensen met onoplosbare schulden geen contact hebben met schuldhulpverlening. De meest recente schatting van de totale maatschappelijke kosten van schulden stamt uit 2014. Het Nibud becijferde die toen op 11 miljard euro per jaar. Alleen daarom al zou het volgens Jungmann de moeite lonen om schulden eerder aan te pakken.

Wet schuldhulpverlening

Volgens Klijnsma handelen gemeenten helemaal tegen de geest van de nieuwe Wet schuldhulpverlening in. "Die is juist in het leven geroepen om de schuldhulp breder toegankelijk te maken. Voordat deze wet er was, bood een deel van de gemeenten helemaal geen schuldhulpverlening aan. We moeten kritisch kijken naar hoe gemeenten de wet uitvoeren en of dat goed aansluit op wat er nodig is. Dat wordt nu in kaart gebracht en ik wil de resultaten van dat onderzoek met mijn reactie daarop nog voor de zomer naar de Kamer sturen."

U kunt de uitzending van tv-programma De Monitor terugkijken. Bekijk ook het dossier schulden van De Monitor. Meer informatie over het lectoraat van Nadja Jungmann is te vinden op schuldenenincasso.nl.