Sportverenigingen kunnen middel zijn tot arbeidsparticipatie

08-03-2017

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht heeft samen met studenten van onze minor Sport en Samenleving onderzoek gedaan naar sport als middel tot arbeidsparticipatie. Onderzoeker Joep Binkhorst: “Het onderzoek laat heel mooi zien dat een sportvereniging ook de inclusie van werkeloze jongeren kan realiseren.”

Sporters, fotograaf: Federico Feroldi

De studenten kregen als opdracht om verschillende sportinterventies te analyseren en op basis hiervan hun eigen interventie te schrijven. “Ik heb ze aangestuurd om vooral experts op dit gebied te interviewen en zich te verdiepen in de beschikbare literatuur op dit vlak. Ze hebben sportclubs bezocht die iets met arbeidsparticipatie doen en gevraagd wat wel en niet effectief is”, vertelt Binkhorst.

Bewegen en sociale vaardigheden

Binkhorst ziet sportverenigingen als een kansrijk medium om werkeloze jongeren die inactief zijn, weer mee te laten draaien in de maatschappij: “Alleen het bewegen heeft al een effect. Je voelt je gezonder, fitter en energieker. Dat kan een stap zijn om van de bank te komen en een stap richting werk te nemen. Ook krijgen mensen de vaardigheid om ergens op tijd te zijn en geeft het meer ritme in hun leven.” Daarnaast erkent hij de speciale rol van sportverenigingen in deze thematiek ten opzichte van andersoortige verenigingen: “Het verschil is dat het netwerk vaak groter is en sport heel toegankelijk is voor de beoogde doelgroep.”

Netwerk opbouwen

Uit het onderzoek blijken sportverenigingen op drie manieren een middel tot arbeidsparticipatie te kunnen zijn. De eerste manier is dat de gemeente jongeren die al een tijd werkeloos zijn, aanbiedt om bij een sportvereniging een traject te gaan volgen. Hier wordt zowel gebruik gemaakt van het bewegen op zich, als van het feit dat deze jongeren zo een groter netwerk opbouwen en sociale vaardigheden trainen.

Buurthuisfunctie

“Ook heb je initiatieven als Sportnetwerk(t) in Utrecht. Hier hebben werkgevers een sportvereniging benaderd om te fungeren als recruiter.” De sportverenigingen vervullen hier de functie van knooppunt waar werkzoekenden en werkgevers bij elkaar gebracht worden. “De derde manier waarop een vereniging arbeidsparticipatie kan aanmoedigen, is vanuit een functie als buurthuis. Sportverenigingen worden vooral doordeweeks ’s avonds gebruikt en staan overdag leeg. Overdag zou je ze als buurthuis kunnen gebruiken en er mensen dagbesteding of vrijwilligerswerk kunnen aanbieden om ze arbeidsfit te maken”, aldus Binkhorst.

Foto: Federico Feroldi