Project gericht op preventie in de gemeente Utrecht

29-05-2018

In maart 2017 is de opleiding Logopedie van de Hogeschool Utrecht (HU) door Tinja Verkleij, beleidsadviseur en projectleider van de Gemeente Utrecht benaderd voor mogelijke samenwerking. Deze samenwerking betreft het inzetten van studenten van de opleiding Logopedie voor preventieve logopedische activiteiten voor de doelgroep kinderen tot 4 jaar en hun ouders. De inzet van studenten bij deze preventieve activiteiten kan zowel individueel als groepsgericht (zowel kleine werkgroepen als groter bij voorlichtingssituaties) zijn. Inzet kan plaatsvinden in de pre-voorschool periode (0-2,5 jaar) en/of tijdens de voorschool periode (2,5-4 jaar).

kindje met blauwe ogen en blond haar met een knuistje in de mond met een grond poloshirtje aan en daaronder een wit truitje.Naar aanleiding van deze vraag hebben Tineke van Huizen en Karin Verheij, beiden logopedist en Hogeschooldocent aan de opleiding Logopedie, diverse gesprekken gevoerd met stakeholders binnen de gemeente Utrecht. Er is tevens onderzocht welke preventieve activiteiten er plaatsvinden binnen de gemeente Amsterdam en Rotterdam.
Het doel van deze gesprekken was tweeërlei. Enerzijds om zicht te krijgen op preventieve activiteiten die momenteel al plaatsvinden, anderzijds om te onderzoeken waar nog vragen liggen en hoe deze omgezet kunnen worden in preventieve activiteiten die door studenten (onder supervisie van de opleiding logopedie) uitgevoerd kunnen worden.

Momenteel wordt er gewerkt aan een inventarisatie met een advies of en hoe studenten Logopedie kunnen worden ingezet in de Utrechtse praktijk van de consultatiebureaus (de JGZ) en Spelenderwijs Utrecht, gericht op kinderen 0-4 jaar en/of hun ouders.