Project 'Opschalen van sociale ondernemingen' van start

29-03-2017

Zo’n 25 projectdeelnemers en projectpartners waren 16 maart aanwezig bij Studentsinc voor de startbijeenkomst van het Project ‘Opschalen van Sociale Ondernemingen’.

Project Opschalen van sociale ondernemingenDe bijeenkomst werd ingeleid door Klaas ten Have, lector Coöperatief Ondernemerschap van Hogeschool Utrecht (HU). Anton Franken, Lid College van Bestuur HU, lichtte het strategisch belang van dit project voor de hogeschool toe: "Met ons praktijkgericht onderzoek richten we ons op het oplossen van maatschappelijke problemen en voegen we economische en maatschappelijke waarde toe aan onze omgeving." Sjoerd van der Maaden, directeur Specialisterren en lid van de stuurgroep, benadrukte het belang van wetenschappelijke kaders voor groei van social enterprises. Ondernemers en onderzoekers gaven tijdens de bijeenkomst aan dat arbeidsparticipatie centraal staat en dat aandacht nodig is voor ‘shareholder value versus stakeholder value’ bij een groeiende sociale onderneming. Lector Anneke Goudswaard van Windesheim Flevoland signaleerde dat er "groeiende belangstelling is bij bedrijven om hun business model ook vanuit maatschappelijk rendement te organiseren."

Social Enterprise Day

Leendert de Bell, hoofdonderzoeker HU en Astrid Bolland, projectleider HU, gaven aan dat de eerste resultaten eind mei worden verwacht: een beschrijving van het Business Model en de Theory of Change van sociale ondernemingen, met een analyse van overeenkomsten en verschillen. De resultaten zullen gepresenteerd worden tijdens de Social Enterprise Day in Utrecht op 31 mei 2017 en beschikbaar komen in de vorm van een beknopte rapportage. Sociale ondernemingen zijn uitgenodigd deze dag deel te nemen aan de workshops over Business Modellering en Theory of Change, en zich aan te sluiten bij dit project.