Project MOVES helpt fysiotherapeuten zich beter te profileren in de wijk

13-11-2017

Het onderzoeksproject Marketing, Ondernemerschap, Vernieuwing en Samenwerking (MOVES) gaat beweegzorgprofessionals ondersteunen om zich beter te kunnen profileren en positioneren in de wijk. Tevens leren fysiotherapeuten en oefentherapeuten beter in te spelen op de veranderende zorgbehoeften in de wijk. Twee HU-lectoraten (Marketing, Marktonderzoek & Innovatie en Innovatie van Beweegzorg) werken hierbij samen.

Kick off MOVES

Het zorgveld van de beweegzorg verandert. Naast fysio- en oefentherapeuten biedt een groeiend aantal andere professionals beweegzorg aan: wijkverpleegkundigen, buurtsportcoaches, praktijkondersteuners. Het veranderende zorgveld en de toenemende concurrentie dwingen fysiotherapeuten zich duidelijker te profileren en positioneren in de wijk. Over het algemeen hebben ze echter niet de kennis hiervoor. Ze geven aan niet te weten hoe ze hun waarde voor de kwaliteit van zorg goed kenbaar kunnen maken in de wijken. Het project MOVES wil hen daarbij helpen. Daarbij wordt samengewerkt met fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken en de brancheorganisatie KNGF.

Beweegzorg in de wijk

Het onderzoeksproject moet inzicht geven in wat nu werkelijk belangrijke factoren voor innovatie en positionering zijn. Vervolgens worden een zogeheten innovatie-adoptiemodel en positioneringsscenario’s ontwikkeld, gericht op beweegzorg in de wijk. Die geven de beweegprofessional in de eerste lijn handvatten om zijn relevante en unieke bijdrage aan beweegzorg in de wijk duidelijk te maken.

Toolkit

De resultaten van het onderzoek monden uit in een toolkit waarmee fysiotherapeuten concreet aan de slag kunnen met het verder profileren en positioneren van hun eigen praktijk in de wijk. Daarnaast wordt de nieuw ontwikkelde kennis geïmplementeerd binnen het onderwijs bij het opleiden van professionals in de gezondheidszorg. Het project moet augustus 2019 zijn afgerond. Er zullen ook studenten van Hogeschool Utrecht meewerken aan deze studie.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Ga dan naar onderzoek.hu.nl. Of stuur een mailtje naar moves.beweegzorg@hu.nl.

Foto: kick off van het project MOVES.