Politieke partijen presteren zwaar ondermaats op social media

09-03-2017

Nederlandse politieke partijen zijn nog steeds klassiek gericht op zenden en niet op communiceren. Het is eenrichtingsverkeer in plaats van wederzijdse conversatie. Dat blijkt uit onderzoek van Goud Uberconnected, in samenwerking met Dr. Lotte Willemsen, lector Human Experience & Media Design aan de Hogeschool Utrecht. Zij adviseerde over onderzoek doen naar social media en webcare zodat de meest recente wetenschappelijke inzichten op dit gebied zijn meegenomen.

Social media icons

De onderzochte partijen zijn het CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en VVD. Aan de hand van 144 berichten is gekeken naar het reactiepercentage, de inhoudelijke kwaliteit, de reactiesnelheid, het menselijk geluid en de grammatica van de reacties. Op slechts 13 procent van de aan de acht grootste politieke partijen gerichte berichten wordt gereageerd. En dan duurt het gemiddeld nog bijna 40 uur voordat die berichten worden beantwoord. Het CDA doet het relatief het best. ChristenUnie, PVV en SP reageren op geen enkel bericht.

Geen reactie vanuit partijen

Wat valt op? Allereerst, dat in maar liefst 87 procent van de gevallen door de politieke partijen totaal niet wordt gereageerd op aan hen gerichte berichten. ChristenUnie, PVV en SP spannen hierbij – in negatieve zin – de kroon door op geen enkele van de 18 aan hen gestuurde berichten te reageren. Het CDA scoort met een reactiepercentage van 44 procent het hoogst, gevolgd door de VVD met 33 procent en de PvdA met 17 procent. D66 en GroenLinks hebben ieder slechts op één bericht gereageerd en komen daarmee op een mager reactiepercentage van 6 procent.

Lotte WillemsenReactiesnelheid

Gemiddeld wordt dus slechts in 13 procent van de gevallen de moeite genomen om op berichten van hun (potentiële) kiezers te reageren. En als dat dan gebeurt, duurt het gemiddeld 4 uur en 24 minuten voordat er een reactie op volgt. Hoewel D66 amper reageert, doet ze het wel het snelst. Het duurde 1 uur en 44 minuten om op dat ene bericht te reageren. De VVD deed er gemiddeld bijna 20 uur over, gevolgd door de PvdA met een reactietijd van bijna 4 uur. Het, qua reactiepercentage, relatief hoog scorende CDA is nóg trager door een gemiddelde reactietijd van ruim 50 uur. Het meest bont maakt GroenLinks het door er bijna 12 uur over te doen om op slechts één bericht van de 18 te reageren.

Wanneer wordt er gereageerd?

Kijken we naar het gebruikte platform, dan zien we dat er op Facebook (27 procent) vaker wordt gereageerd dan op Twitter (6 procent). Via Twitter wordt er wel sneller gereageerd. Een blik op het type bericht, leert ons, dat wanneer de politieke partijen worden geconfronteerd met klachten, ze niet thuis geven. In slechts 8 procent van de gevallen nemen de partijen dan de moeite om te reageren.

Kwaliteit van de reacties

Opmerkelijk is ook dat er niet alleen weinig wordt gereageerd, maar dat ook de inhoudelijke kwaliteit van de reacties pover is. Op inhoudelijkheid scoren de politieke partijen gemiddeld een 5.0 (schaal 0-10). Ook op het gebied van grammatica wordt er geen voldoende gehaald. De partijen moeten het doen met een 5.3. Alleen op het gebied van menselijk geluid wordt een voldoende gescoord. Een 6.8 voor de mate waarin de vragenstellers als persoon worden aangesproken. Ondanks de laatstgenoemde voldoende, scoren de politieke partijen met een 4.7 gemiddeld over alle criteria een dikke onvoldoende als gaat om de totale kwaliteit van de reacties. Ook hier doet het CDA het met een – weliswaar schamele – 5.2 nog het best.

Ondermaatse prestaties

Met bovengenoemde cijfers wijken de onderzochte politieke partijen in negatieve zin sterk af van de resultaten die genoteerd zijn in eerdere zogenaamde Digital Dialogues Pulse-onderzoeken. Uit het meest recente onderzoek uit 2016 kwam naar voren dat er gemiddeld op 61 procent van de berichten wordt gereageerd. Daar steekt het gemiddelde reactiepercentage van 13 procent bij politieke partijen dus zeer karig bij af. Het gemiddelde eindcijfer bedraagt voor de politieke partijen een 4.7, terwijl dit voor bedrijven en organisaties in het laatste onderzoek op een 6.3 uitkwam. Ook kwalitatief scoren de politieke partijen in sociale conversaties dus ondermaats.