Opleiding Master forensisch sociale professional voor wettelijk collegegeld

10-04-2018

De deeltijdopleiding master forensisch sociale professional (FSP) van Hogeschool Utrecht (HU) wordt per 1 september 2018 een door de overheid bekostigde opleiding. Daardoor gaat het collegegeld fors omlaag en wordt de opleiding voor meer professionals betaalbaar. De master biedt een gedegen theoretische basis over het werken met cliënten in het gedwongen kader.

Simone van Egdom, teamleider van de Master FSP bij de HU, is blij met het goede nieuws: “Geweldig dat het collegegeld vanaf september omlaag kan gaan van per jaar zo’n 5.500 euro naar ongeveer 1.830 euro. Dit draagt bij aan de innovatie van het werkveld. De opleiding startte tot nu toe jaarlijks met ongeveer 20 studenten. We verwachten dat dit aantal omhoog zal gaan nu de financiële drempel sterk is verlaagd. Het zal voor meer organisaties mogelijk worden om hun werknemers de opleiding te laten volgen.”

Generieke competenties hard nodig

De Masteropleiding forensisch sociale professional is gericht op het forensisch sociale werkveld in de volle breedte. Er is in het werkveld grote behoefte aan mensen met brede competenties die meer in huis hebben dan alleen vakkennis. Iemand die verbeteringen in zijn of haar organisatie wil bewerkstelligen, moet immers zelf de bagage hebben om dat voor elkaar te krijgen. Deze professionals moeten kunnen samenwerken met professionals uit andere beroepsgroepen, kunnen reflecteren, onderscheidend vermogen hebben, oog hebben voor de belangen en perspectieven van verschillende partijen. In de opleiding FSP gaan reclasseringswerkers, kinderbeschermers, jeugdzorgwerkers, casemanagers en andere professionals uit de sector met elkaar aan de slag. Dit levert veel op.

Verdieping van kennis en vaardigheden

De master FSP biedt verdieping van kennis en vaardigheden aan ervaren professionals. Ze doen bijvoorbeeld gedegen, wetenschappelijke kennis op over de ontwikkeling en afbouw van delinquent en antisociaal gedrag, over het opbouwen van een effectieve werkalliantie in een gedwongen kader, en over het maken van een goede risico-inschatting. Het toepassen van deze kennis in de werkpraktijk van alle dag is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zo versterken professionals het eigen handelen. En zij delen deze kennis met collega’s waardoor het effect van de opleiding voor de organisatie niet beperkt blijft tot de individuele student, maar brede uitstraling heeft.

We besteden veel aandacht aan het expliciteren van de eigen professionele visie en ervaringskennis, en het versterken van professionele reflectievaardigheden. Dat is bijvoorbeeld nodig omdat in het forensische werkveld verantwoording van het handelen, zowel naar de cliënt als naar de samenleving, belangrijk is.

Een ander belangrijk thema in de master FSP is samenwerking met netwerkpartners. In de praktijk blijkt samenwerken vaak lastig. Studenten leren om een goede analyse te maken van een samenwerkingsverband, de belangen en rollen van de verschillende betrokkenen, en leren hoe ze effectief kunnen sturen op het realiseren van de eigen doelen.

Versterken van vakmanschap

Vakmanschap en het versterken van professionele vaardigheden staan prominent op de agenda in het forensisch sociale werkveld. Simone van Egdom: “We zien bij organisaties zoals de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming dat een groot beroep wordt gedaan op zelfstandig professioneel handelen. Deze professionals worden in toenemende mate betrokken bij de innovatie van hun vak. Een goede ontwikkeling. Deze professionals weten immers als geen ander wat nodig is op de werkvloer. De master FSP biedt de competenties die daarvoor nodig zijn. Vakinhoudelijk en op het gebied van samenwerken en het ondersteunen van leervragen van collega’s. Ook leren ze onderzoeksvaardigheden die noodzakelijk zijn om innovatie gedegen en onderbouwd vorm te geven.”

Meer informatie