Onderzoek naar rol adviseurs bij financiering mkb-ondernemers

18-05-2017

De NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), Spotcap (online kredietverstrekker voor het mkb) en Hogeschool Utrecht starten een onderzoek naar de rol van adviseurs bij financiering van mkb-ondernemers. Het onderzoek staat onder leiding van HU-lector Lex van Teeffelen (foto).

Lex van TeeffelenVoor mkb-ondernemers is het vinden van financiering niet altijd even gemakkelijk. Bijvoorbeeld financiering voor nieuwe voorraden, het aantrekken van nieuw talent of als overbrugging. En dat, terwijl het aantrekken van zakelijk krediet vaak cruciaal is voor de continuïteit en groei van de organisatie. Daarnaast zijn veel mkb-ondernemers financieel onvoldoende geschoold, zegt Van Teeffelen. "Zij moeten voor financiering terugvallen op hun accountant en financiële adviseurs. Er is wetenschappelijk en beroepsmatig nagenoeg onbekend wat deze accountants en adviseurs  adviseren en welke keuzes zij voorleggen aan ondernemers." Voldoende redenen om deze studie te starten.

Diverse vormen van financiering

Tegenwoordig zijn er veel meer vormen van financiering beschikbaar dan vroeger. Hierdoor is het landschap versnipperd geraakt, met verschillende financiële producten die in verschillende situaties geschikt zijn. Het is daarom voor financieel adviseurs cruciaal om goed te weten wat de mogelijkheden van financieringsvormen zijn. Zo kunnen ze ondernemers gericht en gepast adviseren.

“Er zijn wel zo’n 25 financieringsvormen in de markt, waarvan er veel niet of nauwelijks gebruikt worden. We weten dat financiële adviseurs een voorkeur hebben voor bepaalde financieringsvormen, meestal bancair. Dat is vertrouwd. Wij willen graag weten welke vragen ondernemers aan hun adviseurs stellen en hoe bekwaam zij hun adviseurs vinden,” aldus Van Teeffelen. 

Betere adviezen voor financiering

Niels Turfboer, directeur Spotcap Benelux: “De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht in de rol die adviseurs innemen bij financiële vraagstukken. Zo helpen wij ondernemers uiteindelijk om betere adviezen voor financiering te krijgen. Voor de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants is het onderzoek heel relevant. De uitkomsten verduidelijken hoe de rol van accountants beïnvloed wordt door het veranderende financiële landschap. Daarnaast geeft het onderzoek voor alle betrokken partijen inzicht in de laatste ontwikkelingen in de financiële markt.”

Het onderzoek start in mei 2017 en wordt gehouden in samenwerking met de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA). De studie wordt uitgevoerd door HU-onderzoeker Roderick Udo.