Onderzoek naar ex-cliënten JeugdzorgPlus

26-10-2018

Het lectoraat Werken in Justitieel Kader is samen met het Verwey-Jonker instituut op 1 oktober een onderzoek gestart onder jongvolwassenen die ten minste vijf jaar zijn uitgestroomd uit een JeugdzorgPlus (JZ+) instelling.

Het doel is het verkrijgen van inzicht in het welzijn van de jongeren: hoe gaat het met jongeren die in de periode 2008-2013 in de JeugdzorgPlus (JZ+) verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam? Op welke manier zijn zij – terugkijkend op hun leven –voorbereid in de voorzieningen op het leven na JZ+? 

Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht onderzoeken in samenwerking met SJSJ Icarus en Almata, Het Poortje en Juzt Plus de levenslopen van 150  jongeren. Met de 150 levenslopen destilleren we rode draden die aanknopingspunten leveren voor verdere verbetering van de kwaliteit van de behandeling, zorg en ondersteuning voor jongeren tijdens en na verblijf in een JZ+-instelling. De interviews worden uitgevoerd door studenten (Sociale studies, Pedagogiek, Rechten, IVK).

Het onderzoek wordt afgerond in het voorjaar van 2020. 

Bekijk ook de projectpagina van dit onderzoek.
De projectleider bij de HU is Marie-José Geenen: marie-jose.geenen@hu.nl, 06 14 61 61 76.