Onderzoek leidt tot consensus over definitie communicatieve redzaamheid

08-06-2017

Communicatieve redzaamheid is een begrip dat veel gebruikt wordt in zorg en onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Consensus over de definitie van het begrip ontbrak echter. Dankzij onderzoek van de HU is die er nu wel.

CRProfessionals gebruiken communicatieve redzaamheid om behandeldoelen op te stellen voor de sociale participatie en onderwijsparticipatie van een kind. Daarnaast is de communicatieve redzaamheid mede bepalend voor de indicatie van gespecialiseerde zorg en speciaal onderwijs. Tot op heden ontbrak echter consensus over wat wordt verstaan onder communicatieve redzaamheid. Er bleek in het werkveld veel behoefte te bestaan aan consensus over het begrip. Samen met een panel bestaande uit ouders van kinderen met TOS en professionals uit verschillende disciplines ontwikkelden Ingrid Singer en collega’s van het Lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht de definitie van het begrip ‘communicatieve redzaamheid’. De volledige studie is in juni 2017 gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. 

De definitie luidt: “Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden.” 

Consensus over het begrip verkleint de kans op ongewenste verschillen in toegang tot zorg- en onderwijstrajecten. Bovendien biedt de definitie van communicatieve redzaamheid een basis voor ouders en professionals bij het bespreken van de hulpvraag en behandeldoelen. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat de items van de vragenlijst FOCUS passen bij het begrip communicatieve redzaamheid. FOCUS kan daarom ingezet worden voor het evalueren van de communicatieve redzaamheid van een kind na een periode van behandeling. FOCUS is in dit onderzoek vertaald in het Nederlands (FOCUS-34-NL) en is gratis verkrijgbaar via www.focusoutcomemeasurement.ca.

Financiering voor het project is beschikbaar gesteld door FNO.

Foto: © Femke van den Heuvel

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten