Nieuwe naam voor kenniscentrum HU: Digital Business & Media

16-10-2019

Het kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad van Hogeschool Utrecht gaat verder onder een nieuwe naam: Digital Business & Media. Die naamsverandering is het gevolg van een aangescherpte programmering: het kenniscentrum gaat zich focussen op de rol van de mens - en gevolgen voor de mens - bij digitalisering.

KC

Technologische ontwikkelingen krijgen pas betekenis als mensen er iets mee gaan doen. Hoe kunnen digitale innovaties succesvol zijn en hoe zorgen we dat zij een positieve impact opleveren op het beroepenveld en de maatschappij? In haar onderzoek gaat het Kenniscentrum Digital Business & Media dit bekijken. Hierbij staat de menselijke kant van digitalisering centraal. 

Multidisciplinaire aanpak

“Deze nieuwe focus past goed bij de thema’s en vraagstukken van externe stakeholders en de lectoraten van het kenniscentrum”, stelt Christine van Donselaar, programmamanager van het kenniscentrum. “Doordat ieder lectoraat specifieke expertise in huis heeft, kunnen we gezamenlijk vraagstukken rond digitale transformatie multidisciplinair aanpakken.” Ontwikkelingen en uitdagingen in de samenleving op het gebied van digitalisering vormen het uitgangspunt van het onderzoek van het kenniscentrum.

De nieuwe naamgeving wordt gehanteerd sinds begin oktober. Meer informatie over het kenniscentrum is te vinden op de onderzoekswebsite. Vragen over de programmering of nieuwe naam? Neem dan contact op met programmamanager Christine van Donselaar.