Nieuw initiatief voor gemengd onderwijs op Hogeschool Utrecht

22-08-2017

Studenten Social Work en studenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) gaan samen bij Hogeschool Utrecht een cursus volgen van tien weken. Dit keuzeprogramma ‘Inclusief leren en innoveren’ start in februari 2018. “In andere landen zijn al soortgelijke ervaringen opgedaan met gemengd onderwijs, alleen nog niet met LVB-mensen. De HU loopt daarin dus voorop!”, zegt Sascha van Gijzel, die vanuit het HU-lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning is betrokken bij dit initiatief.

Cursus Inclusief leren en innoverenDe opleiding wordt ontwikkeld samen met zorginstellingen de Wilg en Amerpoort en met de LFB, de belangenbehartiger voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt in het kader van het internationale project Inclusive Campus Life, dat bekijkt hoe we een campus toegankelijk kunnen maken voor mensen met een LVB. De cursus is volgens Van Gijzel gebaseerd op de principes van ‘Mending the gap’. Deze principes zijn opgeschreven binnen het netwerk PowerUs, een internationaal netwerk van universiteiten en hogescholen, waaronder de HU. Van Gijzel: “Dit netwerk wil  de ervaringskennis van zorggebruikers inzetten in het onderwijs van Social Work. Het gaat dan om mensen met diverse achtergronden en ervaringen, zoals verslaving, pleegzorg, psychische kwetsbaarheden maar ook mensen die gevlucht zijn. Zo hebben ze in Engeland een programma opgezet waarbij studenten Social Work samen leren met vluchtelingen.”

Machtsbalans

Het gemengde onderwijs bij de HU is van groot belang, zegt Van Gijzel. Volgens haar ontbreekt er vaak een machtsbalans tussen de zorgprofessional en de zorggebruiker. Als je wilt werken vanuit een gelijkwaardige relatie, zegt ze, dan moet je het gebrek aan machtsbalans bespreekbaar maken. “Bij die HU-cursus van tien weken starten beide groepen in de rol van student, een gelijkwaardige start. Als je samen leert en samen werkt, vanuit een gelijkwaardige rol, dan wordt die kloof kleiner. Dat leidt tot meer wederzijds begrip tussen de studenten Social Work en de LVB-studenten. De aankomende professional krijgt zo een beter inzicht in hoe het is om van zorg afhankelijk te zijn en de LVB-student krijgt meer begrip voor de soms lastige positie van de zorgprofessional.” De cursus is vooral gericht op het samenwerken, zegt Van Gijzel. “Daarbij gaan ze aan de slag met een ervaren probleem uit de eigen omgeving. Een gemengd groepje studenten gaat daar vervolgens een oplossing voor bedenken en die presenteren.” 

HU-minor

Als voorproefje op de cursus gaan op 4 september 2017 zo’n twaalf studenten met een LVB een dag meedraaien met de lessen van de HU-minor ‘Inclusiegericht werken met mensen met een verstandelijke beperking’. Vorig jaar hebben elf LVB-studenten meegedaan; dat was volgens Van Gijzel een groot succes. Net als vorig jaar geeft HU-lector Jean Pierre Wilken een introductiecollege over de huidige visie in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Hij zal vertellen over wat goede begeleiding en ondersteuning is. Dat doet hij samen met zijn zoon Jonathan, die zelf een lichte verstandelijke beperking heeft.

Daarna vormen de studenten groepjes en krijgen ze een korte inleiding op het VN-verdrag voor personen met een handicap, waarin toegankelijkheid een belangrijk recht is. Van Gijzel: “Op het Utrecht Science Park gaan ze met hun mobiele telefoon op pad om te kijken hoe toegankelijk het gebied is voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze bezoeken onder andere de bibliotheek, de supermarkt en de Botanische Tuinen. Als ze terugkomen, mogen ze aan de grote groep een creatieve presentatie geven.”

Ervaringsdeskundige trainers

De HU heeft al ervaring met de inzet van LVB-mensen. Zo verzorgen twee ervaringsdeskundige trainers met een licht verstandelijke beperking momenteel binnen de opleiding Social Work een jaar lang - samen met docenten van de HU - lessen aan studenten. Zij vertellen studenten over het omgaan met hun beperking, de ondersteuning die ze van professionals hebben gekregen en hun vermogen om ondanks hun beperkingen mee te doen in de samenleving. Daarnaast is een persoon met een LVB aan de slag gegaan als co-onderzoeker. De cursus van tien weken wordt samen met hen ontwikkeld en verzorgd.

Meer informatie of aanmelden voor dit keuzeprogramma? Neem contact op met Sascha.vanGijzel@hu.nl. Meer informatie over het Europese project ICLife? Neem contact op met jeroen.knevel@hu.nl.