Nieuw handboek over kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

15-03-2017

Onder redactie van onderzoekers van Hogeschool Utrecht is onlangs een nieuw handboek verschenen over kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS). In het Handboek Taalontwikkelingsstoornissen wordt op basis van internationale wetenschappelijke literatuur een overzicht gegeven van signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS. De redactie van het boek bestaat uit lector Ellen Gerrits en docent-onderzoekers Mieke Beers, Gerda Bruinsma en Ingrid Singer van het Lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht.

Cover handboek TOSTot op heden werd het boek over TOS van Van den Dungen en Verboog uit 1991 gebruikt als hét handboek voor het werkveld. Leen van den Dungen was lange tijd werkzaam als docent aan de opleiding Logopedie van Hogeschool Utrecht. Er was onder professionals behoefte aan een nieuwe uitgave, gebaseerd op actuele kennis. De redactie van het nieuwe boek heeft zich laten inspireren door het boek uit 1991, maar heeft er tegelijk een state-of-the-art handboek van gemaakt. Een groot aantal experts uit het vakgebied heeft als gastauteur een bijdrage geleverd.

Deskundige behandeling

Het Handboek Taalontwikkelingsstoornissen levert een bijdrage aan de deskundige behandeling van kinderen met TOS, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is bedoeld voor iedereen die als professional betrokken is bij de signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS van 0 tot 18 jaar, voornamelijk logopedisten en studenten aan opleidingen Logopedie.

Best practices

In dit boek zijn actuele wetenschappelijke kennis en inzichten samengevat en vertaald naar de Nederlandse praktijk. Die vertaalslag is nodig omdat bijvoorbeeld internationale effectstudies vaak gaan over groepsinterventies, terwijl logopedisten in ons land meestal individueel werken met kinderen met TOS. Er wordt steeds expliciet aangegeven of voorgestelde instrumenten en methodieken voor diagnostiek en behandeling wetenschappelijk onderbouwd zijn of niet. Hierdoor kan de logopedist dit boek gebruiken om evidence-based handelen te ondersteunen. Dit boek bevat daarnaast kennis uit de praktijk: best practices die zijn ontwikkeld door logopedisten die jarenlange ervaring hebben met kinderen met TOS.

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds, dat tot doel heeft de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen. Het boek is te bestellen via shop.coutinho.nl.

Meer informatie over het HU-lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie is te vinden op onderzoek.hu.nl.