Nederlandse Benoem Test binnenkort verkrijgbaar

10-07-2018

Op dit moment wordt de Nederlandse Benoemtest (NBT) gedrukt door Bohn Stafleu van Loghum. In het najaar van 2018 zal deze beschikbaar zijn. De NBT is een meetinstrument voor het vaststellen van een woordvindingsstoornis bij volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Nederlandse Benoem TestDe NBT bestaat uit 92 afbeeldingen in kleur, die visueel worden aangeboden, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis: de woordverwervingsleeftijd is van invloed op de organisatie van het semantisch systeem. Vroeg verworven woorden zijn krachtiger verankerd in semantische netwerken en daarmee beter toegankelijk en beter bestand tegen hersenschade. Woordfrequentie wordt voornamelijk geassocieerd met de fonologische stap van het benoemen; het coderen van de woordvorm.

No-nonsense afbeeldingen

De NBT bevat hoogwaardige, eenduidige afbeeldingen, die zorgvuldig zijn uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie van de afbeeldingen is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding, én op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en cliënten. Er was een duidelijke behoefte aan een benoemtest met no-nonsense afbeeldingen, geschikt voor volwassenen, met items geselecteerd voor de Nederlandse taal. Geen pretzel of juk, maar meer herkenbare items als hagelslag en zandbak.

Samen gecreëerd

De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar én gebruiksvriendelijk instrument te creëren.