Logopedie HU bezoekt Beijing Language and Culture University

11-10-2017

Beijing: een stad waar recent de eerste logopedist afstudeerde op een tweejarige master logopedie. Er is geen bacheloropleiding logopedie in China. Er werken wel logopedisten, maar het is onduidelijk wat hun opleiding precies is; waarschijnlijk een algemeen (para)medische studie. Beijing is een stad waar veel logopedisten nodig zijn, omdat het wel 21,5 miljoen inwoners bevat (wat inderdaad 1,2 keer zoveel is dan heel Nederland).

Lector en onderzoekers van het lectoraat Logopedie samen met docent logopedieopleiding in Beijing

De logopedieopleiding in Beijing staat dus nog in de kinderschoenen. Dr. Ao Chen, taalwetenschapper en postdoc onderzoeker aan de UU en BLCU, zet zich in voor betere zorg voor patiënten met taalstoornissen in China. Zij zorgde voor een eerste bezoek van de opleiding in Beijing aan de Universiteit Utrecht. Er werd toen afgesproken dat UU een week onderwijs zou gaan verzorgen voor studenten Language Pathology van Beijing Language and Culture University (BLCU).  Dit werd een delegatie vanuit UU en Hogeschool Utrecht (HU) vanuit Taalwetenschap (prof Frank Wijnen), Logopediewetenschap (Prof Ellen Gerrits) en logopedie (Nicole Ter Wal).

We hebben een heel inspirerende week gehad. De ontwikkelingen van diverse vakgebieden binnen de logopedie (dyslexie, TOS, autisme, stem, gehoor, afasie, dysartrie en eet-/drinkproblemen bij kinderen en volwassenen) werden met elkaar gedeeld en praktische informatie, toepasbaar in de praktijk, werd overgedragen aan studenten en docenten van de BLCU. Een week waarin wij een kijkje mochten nemen in de keuken van de logopedist in China en ons om advies werd gevraagd na het bijwonen van twee behandelingen. Tevens hebben wij meegedacht over de inhoud van diverse afstudeerprojecten van studenten van de BLCU. Wij hopen dat wij middels ons bezoek de kennis over onderzoek en behandeling bij dyslexie, TOS, autisme, gehoor, afasie, dysartrie en dysfagie bij de studenten hebben kunnen vergroten en hen praktische handvatten hebben kunnen geven voor het toepassen van deze kennis in de praktijk.

We hebben ook gebrainstormd over een toekomstig samenwerkingsverband in de ontwikkeling van de logopedie. BLCU zou graag studenten in Nederland onderwijs laten volgen, maar het Nederlandstalige onderwijs logopedie en logopediewetenschap is hier een belemmering. Tot nu toe is het voor Chinese studenten van de BLCU alleen mogelijk een Engelstalige master aan de UU te volgen of de Utrecht Summer School bij te wonen. Het is daarnaast mogelijk de Chinese studenten te begeleiden bij onderzoeksprojecten en studenten kunnen overwegen om een PhD-traject in Nederland te volgen. Tijdens het overleg in Beijing is gesproken over het ontwikkelen van een gezamenlijke summer school, waarvan zowel Nederlandse als Chinese studenten zouden kunnen profiteren. De BLCU heeft aangegeven hierin de eerste stappen te willen nemen.

Nicole ter Wal en Ellen Gerrits in Beijing

Het was bijzonder mee te mogen maken hoe ontzettend gastvrij en vriendelijk de Chinezen zijn, hoeveel zij van veel en lekker eten houden,  hoe ontzettend getalenteerd de studenten daar zijn en hoe goed studenten nadenken over fundamenteel onderzoek voor de logopedie. Het viel ons op dat er in Beijing nog weinig tot geen valide en betrouwbare meetinstrumenten voor diagnostiek en effectieve therapiemethodes zijn ontwikkeld. De keukentjes, speelgoedauto’s en al het andere 3D-materiaal wat in Nederland in alle praktijken te vinden is, kennen zij (nog) niet. We kijken uit naar nog meer bezoekjes aan China en uitwisseling van logopedische kennis en praktijkervaring.

Nicole Ter Wal