Lia van Doorn stopt als directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie

05-09-2019

Lia van Doorn stopt als directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en verlegt de focus naar het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Lia combineerde haar functie als lector sinds vierenhalf jaar met bestuurlijke taken voor het onderzoek van Hogeschool Utrecht. Eerst als primus inter paris, daarna als directeur van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. In die tijd heeft ze leiding gegeven aan de transitie van het samenwerkingsverband van afzonderlijke lectoraten naar de formele structuur van een kenniscentrum.

Lia

“In het Kenniscentrum Sociale Innovatie ligt inmiddels een stevig fundament waar op voortgebouwd kan worden”, stelt Lia. “De opbouwfase is achter de rug. Voor mij voelde dat als een logisch moment voor reflectie op mijn verdere loopbaanontwikkeling. Ik kwam tot de conclusie dat ik zeer verknocht ben aan de inhoud van het onderzoekdomein van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en dat daar mijn ambities liggen. Er liggen grote maatschappelijke uitdagingen waar ik de komende jaren graag aan verder wil bouwen en impact op wil genereren. Ik neem de komende periode graag de afslag naar focus op het lectoraat en draag het directeurschap over.”
 
Jan Bogerd namens het College van Bestuur: "Met haar betrokkenheid en enthousiasme, haar kennis en vooral haar scherpe focus op de menselijke maat, persoonlijke relaties en maatschappelijke ontwikkelingen, heeft Lia een kenniscentrum ontwikkeld waarin onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk samenvloeien. Een prestatie die ook in de visitatie voor het BKO is herkend en erkend. Gelukkig blijft Lia actief als lector in het kenniscentrum en binnen de HU."  
 
Het CvB heeft de procedure gestart om een nieuwe directeur voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie te benoemen.