Les congres

24-10-2017

Op het 5-jaarlijkse LES congres verzorgden Emmy van Bommel en Ilvi Blessenaar een workshop voor NT2-docenten over het verbeteren van de verstaanbaarheid van de NT2-leerder. Dit congres werd georganiseerd door het tijdschrift 'Les voor NT2 en taal in het onderwijs’. Het thema was ‘Les is more – hoe doe je optimaal recht aan de identiteit van iedere deelnemer en aan je eigen deskundigheid als NT2-professional' Er was veel interesse in dit onderwerp en met het maximaal aantal inschrijving zat de workshop helemaal vol. De workshop sluit aan bij het project SKeNT2 waarin een logopedisch onderzoeksprotocol gericht op verstaanbaarheidsproblemen bij volwassen NT2-leerders wordt ontwikkeld.

Lescongres Logopedie

In de workshop werd ingegaan op de aspecten die van belang zijn bij het trainen van de verstaanbaarheid, specifiek de fonologie, de fonetiek en de prosodie. Het belang van luistertraining en auditieve vaardigheden bij verstaanbaarheidstraining werden benadrukt. Ter illustratie werden ook opnames getoond uit de HU kliniek Logopedie.

Met zoveel NT2-docenten bij elkaar was het daarnaast een ideale gelegenheid om een korte behoeftepeiling te houden rondom het verbeteren van de verstaanbaarheid bij NT2-leerders. Deze gegevens zijn verzameld in het kader van het bovengenoemde project.

Over de inhoud van de workshop zal een artikel verschijnen in het decembernummer van het tijdschrift LES.

Ilvi Blessenaar & Emmy van Bommel