Kenniscentra HU publiceren jaarverslagen 2018

03-07-2019

Sinds 2002 werkt Hogeschool Utrecht in kenniscentra aan maatschappelijke opgaven en vragen uit de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van leven in onze regio. De kenniscentra hebben nu elk een jaarverslag uitgebracht met de highlights van 2018.

jaarverslagen

Hogeschool Utrecht (HU) kent 37 lectoraten die zijn ondergebracht in 4 thematische kenniscentra. Hierin wordt rond een bepaald thema praktijkgericht onderzoek verricht, in nauwe samenwerking met onze opleidingen en met de beroepspraktijk. De kenniscentra zijn: Economisch Sterke en Creatieve Stad, Gezond en Duurzaam Leven, Leren en Innoveren en Sociale Innovatie.

Snijvlak van kennisgebieden

Digitalisering, verstedelijking, verduurzaming, radicalisering, schuldenproblematiek, de participatiemaatschappij: de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan, zijn complex en vragen om een multidisciplinaire benadering. De kenniscentra zijn daar bij uitstek op ingericht: oplossingen voor complexe problemen worden vaak gevonden op het snijvlak van kennisgebieden. Tot welke oplossingen dit zoal leidt, leest u in de jaarverslagen van de kenniscentra.

  • Kenniscentrum Economisch Sterke En Creatieve Stad: ISSUU en pdf
  • Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven: ISSUU en pdf
  • Kenniscentrum Sociale Innovatie: ISSUU en pdf
  • Kenniscentrum Leren en Innoveren: ISSUU en pdf

Kijk hier voor het jaarverslag 2018 van Hogeschool Utrecht.