Kennisagenda Logopedie in ontwikkeling

17-01-2018

NVLF heeft van ZonMw een bedrag van €50.000 ontvangen voor de ontwikkeling van de kennisagenda Logopedie. Docenten van Hogeschool Utrecht gaan hiermee aan de slag.

Kennisagenda Logopedie - evidence beest

Een kennisagenda bevat geprioriteerde onderzoeksvragen, gericht op de logopedie en dient als leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Een aangestelde werkgroep inventariseert en prioriteert komend half jaar kennishiaten die voor de dagelijkse praktijkvoering van een logopedist relevant zijn. De werkgroepleden zijn werkzaam binnen de verschillende deelgebieden van de logopedie. Docent-onderzoekers dr. Lizet van Ewijk en Nicole ter Wal van Hogeschool Utrecht maken deel uit van de werkgroep.
Logopedisten, docenten en onderzoekers krijgen de mogelijkheid om input te leveren.

Komend half jaar wordt een digitale enquête uitgezet binnen de logopedische netwerken. Het streven is om in juni 2018 een concept kennisagenda klaar te hebben.