Jacqueline Bosker benoemd tot lector bij Hogeschool Utrecht

23-01-2018

Dr. Jacqueline Bosker is per 1 januari 2018 benoemd als lector Werken in Justitieel Kader bij Hogeschool Utrecht. Het lectoraat is in 2008 gestart op initiatief van de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en Hogeschool Utrecht. Samen met dr. Vivienne de Vogel, die in maart 2017 werd benoemd als lector, vormt Jacqueline Bosker de nieuwe leiding van dit lectoraat. Zij vervangen de huidige lector, Anneke Menger, die in april 2018 met pensioen gaat.

BoskerHet praktijkgerichte onderzoeksprogramma van het lectoraat Werken in Justitieel Kader richt zich op versterking van de professionaliteit en effectiviteit van hbo-professionals die zich in het justitiële domein, sociale domein en zorgdomein bezighouden met geweld in gezinnen, veiligheid en criminaliteit. Daarnaast is het lectoraat inhoudelijk leidend bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs in haar kennisgebied, waaronder de professionele Master Forensisch Sociale Professional.

Anneke Menger, de huidige lector van het lectoraat: “Met de benoeming van Jacqueline Bosker, in een duobaan met Vivienne de Vogel, is de brede expertise van het lectoraat in het forensische en sociale domein goed geborgd. Zij kent bovendien het onderwijs binnen de hogeschool al goed, waardoor de goede verbindingen tussen het lectoraat en de opleidingen blijven bestaan.” 
 
Lector Vivienne de Vogel: “Ik verheug me op de samenwerking met Jacqueline. Ik ken haar als een bevlogen, resultaatgerichte onderzoekster die affiniteit heeft met de dagelijkse praktijk van de forensisch sociale professionals. Met haar ruime onderzoeks-, praktijk- en onderwijservaring zal zij in staat zijn het onderzoeksprogramma van het lectoraat verder uit te bouwen.”

Ellen Sinnige, directeur Stichting Verslavingsreclassering GGZ: “De afgelopen jaren heeft het lectoraat een wezenlijke bijdrage geleverd aan het vak van reclasseren. Met de komst van Jacqueline is geborgd dat de reclasseringswerkers hier ook in de toekomst van kunnen profiteren. Met deze opvolger van de huidige lector blijft het lectoraat een onmisbare partner die bijdraagt aan vernieuwing en professionalisering van het reclasseringsvak.”

Biografie Jacqueline Bosker

Dr. Jacqueline Bosker (1968) is socioloog. Zij is vanaf de start als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader, en is tot 2012 werkzaam geweest als senior beleidsmedewerker bij Reclassering Nederland. Zij onderzocht het (beslissen over) ingrijpen bij onveiligheid en delinquentie, effectieve samenwerking in de justitieketen en droeg zo bij aan de versterking van het vakmanschap van de forensisch sociale professional. Bosker publiceerde in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en is mederedacteur en auteur van het boek Werken in Gedwongen Kader, Methodiek voor het forensisch sociaal werk. Zij heeft tevens een leidende rol gehad bij de ontwikkeling en implementatie van de Master Forensisch Sociale Professional en is actief als docent in deze opleiding.

Verder lezen:
- Verdieping en verbreding als forensische sociale professional: een terugblik op twee jaar studie (pdf)
- Vivienne de Vogel over het belang van continuïteit in de forensische zorg (pdf)