Innovatie van taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis

06-02-2018

De zorg voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verbeteren zodat zij beter kunnen participeren in onze talige maatschappij. Dat is het doel van het project ZINnig van het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht.

Project ZINnigEen taalontwikkelingsstoornis is de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen. Kinderen met een TOS hebben moeite met praten en met het begrijpen van de ander. Een van de hardnekkigste symptomen is het zeer zwak formuleren van zinnen. De incorrecte zinsbouw en grammatica zorgen voor onbegrip bij de luisteraar. Professionals die kinderen met TOS begeleiden, erkennen het belang van therapie die is gericht op dit taalaspect. Ze geven echter aan dat er onvoldoende behandelmateriaal is om zinsbouw en grammatica te verbeteren voor de leeftijdsgroep van zeven tot tien jaar. Daarnaast zijn bestaande instrumenten voor diagnostiek en voor evaluatie van de behandeling niet altijd toepasbaar in de klinische praktijk, bijvoorbeeld omdat het gebruik te tijdsintensief of te complex is. Om deze problemen op te lossen, is het consortium ZINnig opgezet.

Nieuw therapieprogramma

Het consortium gaat een internationaal literatuuronderzoek uitvoeren naar de mijlpalen van de grammaticale ontwikkeling bij kinderen van zeven tot tien jaar, oftewel: wanneer moet een kind welke grammaticale structuren beheersen? Verder verzamelen ze best practices via interviews en wordt een digitale applicatie voor taalanalyse geleverd. Ook ontwikkelt het consortium een nieuw therapieprogramma. De tools worden in samenwerking met het mkb (logopediepraktijken) vormgegeven, met inzet van slimme technologie, zodat de taalvaardigheid van kinderen efficiënter en doelgerichter kan worden gemonitord.

Consortium

Dit project heeft een subsidie van SIA Raak-mkb van 300.000 euro ontvangen. Het consortium bestaat uit drie onderzoeksinstellingen: het Lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie en Lectoraat Digital Smart Services van de HU, het Lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling van Hanzehogeschool Groningen en de Universiteit Utrecht. De Koninklijke Auris Groep is kennispartner en twaalf mkb-logopediepraktijken nemen deel aan het consortium, samen met branchevereniging Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Het project start in juni 2018 en loopt tot juni 2020.