Hogeschool Utrecht in Keuzegids HBO 2017 en Elsevier

29-09-2016

Hogeschool Utrecht (HU) neemt een negende plek in op de ranglijst van elf grote hogescholen in de Keuzegids HBO 2017. De HU heeft twee nieuwe topopleidingen in huis: Fysiotherapie en Technische Bedrijfskunde. In de Elsevier-special ‘Beste Studies’ staat de HU op een twaalfde plek van de zestien brede hogescholen. Beide ranglijsten zijn op 29 september uitgekomen en geven een overzicht van hoe tevreden studenten zijn over hun studie.

Logo Elsevier Beste Studies 2016De totaalscore van de HU in de Keuzegids HBO 2017 is licht gedaald ten opzichte vorig jaar; van 56,5 naar 55,5 punten. Hiermee blijft de HU op een negende plaats staan in de ranglijst van de elf grote hogescholen, net voor de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland.

Elsevier

Volgens Elsevier is de tevredenheidsscore van studenten iets gestegen, waarmee de HU op een twaalfde plek van hun ranglijst belandt. Er worden twee opleidingen positiever beoordeeld, en er is één opleiding van een negatieve naar een gemiddelde beoordeling gegaan. Elsevier is afgestapt van een ranglijst van acht grote hogescholen, en heeft er nu voor gekozen om de zestien brede hogescholen van Nederland met elkaar te vergelijken. Dat maakt een vergelijking met de ranglijst van vorig jaar lastig. De HU wordt in de Elsevier Ranking nu beter beoordeeld dan de hogescholen Inholland, Zeeland, NHL en Rotterdam, waar dat vorig jaar alleen nog Inholland was.

Verschillen in ranglijsten verklaard

Het verschil in de beoordelingen van de HU door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (de Keuzegids) en Elsevier zit in hoe de ranglijsten zijn samengesteld. Beide ranglijsten zijn grotendeels gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête maar Elsevier kijkt vooral naar hoe tevreden studenten zijn. De Keuzegids weegt ook gegevens over studiesucces en accreditaties mee.

Keuzegids HBO 2017Topopleidingen

De Keuzegids HBO 2017 kent het predicaat ‘Topopleiding’ toe aan de HU-opleidingen Fysiotherapie en Technische Bedrijfskunde. Zij hebben een totaalscore van boven de 76 punten en behoren daarmee tot de beste opleidingen in hun vakgebied in Nederland. Medische Hulpverlening krijgt, in tegenstelling tot vorig jaar, niet het predicaat ‘Topopleiding’ maar scoort met 70 punten nog steeds beter dan gemiddeld.

Andere opleidingen die bovengemiddeld scoren in de Keuzegids HBO 2017 zijn de lerarenopleidingen tweedegraads in Aardrijkskunde, Duits en Frans, Financial Services Management, Electrical Engineering, Logopedie, Chemische Technologie, Oefentherapie Cesar en Mondzorgkunde. Volgens Elsevier behoren naast de lerarenopleiding Duits en Financial Services Management, ook Creatieve Therapie en de lerarenopleidingen Nederlands en Scheikunde tot de beste in hun vakgebied in Nederland.

Bekijk de Elsevier ranking en de scores per opleiding.

De Keuzegids HBO 2017 is voor studenten en medewerkers van de HU online te bekijken.