Highlights van het Kenniscentrum Sociale Innovatie

18-06-2019

Opvoedingsvraagstukken, schuldenproblematiek, jeugdhulp, radicalisering, burgerparticipatie: deze en andere sociale vraagstukken zijn het werkgebied van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. De meest in het oog springende voorbeelden zijn nu te vinden in een nieuwe jaarverslag.

KSIHet Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht is een samenwerkingsverband van tien lectoraten die praktijkgericht onderzoek doen in het brede sociale domein. Dit doen ze samen met vele maatschappelijke partners uit onderwijs, beroepspraktijk en kennisinstellingen. Hun doel: een bijdrage te leveren aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving waarbij de waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan. Hoe het KSI dat zoal doet, lees je in het jaarverslag 2018 op ISSUU en hier als pdf