HU-studenten schrijven ‘topartikelen’ over ontwikkelingen in sociaal werk

06-12-2017

Het sociaal werk is sterk in beweging, de transformaties en transities buitelen over elkaar heen. De maatschappelijke opdracht van sociale professionals verandert voortdurend in de snel veranderende samenleving. HU-studenten van de sociale opleidingen schreven over deze turbulente tijden in het kader van een artikelwedstrijd. De oogst aan onderwerpen is rijk: van vechtscheidingen tot het stemrecht voor verstandelijk gehandicapten en ‘wearables’.

De wedstrijd werd georganiseerd door de opleidingen van het Instituut voor Social Work en het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Docenten daagden 450 studenten uit om een artikel te schrijven over een onderwerp uit de beroepspraktijk dat hen na aan het hart ligt. Na juryberaad kwamen de volgende drie artikelen als winnaar uit de bus.

Charlotte LinaWearables en hulpverlening

Charlotte Lina van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening won met haar artikel over Wearables in het gezondheids- en welzijnsdomein de eerste prijs van haar opleiding. Charlotte stelt dat wearables, apparaten die je op je lichaam kunt dragen om je gezondheid in de gaten te houden,  het hulpverleningsproces doelmatiger kunnen maken. Data van de wearable kunnen in een hulpverleningsgesprek gebruikt worden om te vergelijken met persoonlijke ervaringen van de cliënt. Het is, zoals Charlotte zegt, “een aanvullende informatiebron naast zelfrapportage en contextuele informatie”. Door metingen met de wearable wordt het voor de cliënt makkelijker oorzaak en gevolg te achterhalen en patronen te ontdekken. De cliënt participeert actief en reflecteert op de eigen resultaten. Zo wordt de eigen regie vergroot.

Chantal van SchalmStemrecht verstandelijk gehandicapten

Chantal van Schalm won de eerste prijs van haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met een mooi artikel over de vergeten groep van mensen met een verstandelijke beperking die geen gebruik maakt van hun stemrecht. Chantal meent, vanuit het idee van een inclusieve samenleving, dat er gezocht moet worden naar manieren om deze mensen te steunen om hun stem uit te brengen, zodat zij op een gelijkwaardige manier maatschappelijk participeren. In haar artikel gaat ze in op de rol die sociaal werkers kunnen hebben in het uitoefenen van stemrecht van mensen met een verstandelijke beperking.

Evi den UijlErvaringsdeskundigen voor vechtscheidingen

Evi den Uijl  won de tweede prijs van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met haar vernieuwende artikel ´Ervaring is de beste leermeester´ over de omvang van vechtscheidingen en de gevolgen ervan. Evi stelt dat ervaringsdeskundigheid nog onvoldoende wordt ingezet op het gebied van vechtscheidingen, terwijl deze deskundigheid zich al bewezen heeft in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Zij ziet mogelijkheden door preventieve inzet van ervaringsdeskundige ouders die zelf een complexe scheiding hebben meegemaakt. Daarnaast schrijft zij over het koppelen van ervaringsdeskundige jongvolwassenen aan kinderen die met een scheiding te maken krijgen.

De jury moedigde de winnaars van de artikelwedstrijd aan om hun artikel aan te bieden voor publicatie aan een van de volgende twee tijdschriften voor het sociaal werk: Journal of Social Intervention  of Vakblad Sociaal Werk. Het artikel van Evi den Uijl wordt gepubliceerd in de eerstvolgende editie van Journal of Social Intervention.