HU-lectoraat helpt ethiek toe te passen in sociaal werk

09-07-2018

Professionals in het sociale domein, zoals maatschappelijk werk en (jeugd)zorg, moeten ethisch bekwaam zijn om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Die bekwaamheid laat zich echter moeilijk vangen in theorie of vaardigheden. De HU heeft daarom het model van Ethisch Actorschap ontwikkeld. Collega’s van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool kwamen onlangs op bezoek om hier meer over te leren.

ethiekOp 26 en 27 juni jl. hadden Sabrina Keinemans en Mariël Kanne, docent/onderzoekers bij het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening van de HU, elf collega’s van de opleiding orthopedagogiek op bezoek van de Karel de Grote Hogeschool uit Antwerpen. Zij kwamen speciaal naar Utrecht voor een verdieping in Ethisch Actorschap. Dit concept is ontwikkeld door onderzoekers van het HU-lectoraat, naar aanleiding van een aantal praktijkgerichte onderzoeksprojecten in - en samen met - het werkveld, zoals organisaties voor maatschappelijk werk, (jeugd)zorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Jezelf ontwikkelen

Ethisch Actorschap is gebaseerd op de gedachte dat voor het ontwikkelen van de ethische bekwaamheid, die zich uit in het handelen en beslissingen van professionals, aandacht nodig is voor onderliggende aspecten als motivatie, referentiekaders, sensibiliteit en identiteit. Door te werken aan deze aspecten kunnen professionals zichzelf ontwikkelen, als persoon en als beroepsbeoefenaar.  

Groeiende verbondenheid

De Belgische collega’s gebruiken het model van Ethisch Actorschap al enkele jaren in hun ethiekonderwijs. Zij kwamen naar Utrecht om ook hun eigen ethisch actorschap te ontwikkelen en zo meer inzicht in het model te krijgen. Tijdens de tweedaagse is vooral gewerkt met eigen voorbeelden van de deelnemers. In verschillende vormen van moreel beraad werden theoretische noties opgehelderd en verdiept. ‘En passant’, zo bleek uit de evaluatie aan het eind, werden oplossingen voor knelpunten in het werk gevonden en groeide bovendien de verbondenheid tussen de collega’s.