HU benoemt directeuren nieuwe kenniscentra Sociale Innovatie en Economisch sterke en creatieve stad

15-02-2017

Hogeschool Utrecht (HU) heeft de directeuren benoemd van de eerste twee van de vier nieuw gevormde kenniscentra. Het betreft Lia van Doorn, kenniscentrum Sociale Innovatie en Gerrita van der Veen, kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad. Beiden zijn al als lector werkzaam voor de HU. Directeuren van de HU-kenniscentra worden in deze fase voor de periode van een jaar benoemd.

Lia van DoornGerrita van der VeenDe HU heeft per 1 februari haar 35 lectoraten ondergebracht in vier nieuwe thematische kenniscentra, om gericht te kunnen bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving: Leren en innoveren, Gezond en duurzaam leven, Sociale innovatie, en Economisch sterke en creatieve stad. De nieuwe kenniscentra zijn erop gericht om via interdisciplinaire samenwerking de innovatieve kracht en maatschappelijke meerwaarde van het toegepaste onderzoek te vergroten. 

Anton Franken, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht: “Wij zijn heel blij dat Lia en Gerrita de nieuwe rol van directeur kenniscentrum willen vervullen. Wij hebben er vertrouwen in dat zij hun lectoren en onderzoekers, docenten, de beroepspraktijk en maatschappelijke partners weten te inspireren en te enthousiasmeren en onderling weten te verbinden. Wij wensen hen veel succes, maar vooral ook veel plezier in hun nieuwe functie!”

Lia van Doorn, directeur kenniscentrum Sociale Innovatie: ”Ik ervaar het als een aanmoediging dat ik in mijn nieuwe rol het stevige onderzoeksprofiel verder kan vormgeven. Met het sterke en gedreven team van lectoren en onderzoekers bij het kenniscentrum Sociale Innovatie moet dat zeker gaan lukken. Hun talenten verder ontwikkelen en inzetten voor het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken is mijn persoonlijke drijfveer.”

Gerrita van der Veen, directeur kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad: ”In mijn nieuwe rol zie ik het als een belangrijke uitdaging om met betekenisvol praktijkgericht onderzoek steeds nieuwe verbindingen te leggen. Daar zet ik graag gericht de energie van mijn team op in. Ik geloof dat we met vernieuwend en invloedrijk onderzoek als HU het verschil kunnen maken.”

Profiel Lia van Doorn

Dr. Lia van Doorn werkt sinds 2007 als lector Innovatie Maatschappelijke Dienstverlening bij de HU. Zij studeerde Wijsgerige Historische Pedagogiek aan Universiteit Utrecht, waar zij ook promoveerde. Lia geeft via verschillende bestuurlijke nevenfuncties vorm aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Zij is gerenommeerd (mede)auteur van talrijke wetenschappelijke boeken, artikelen en onderzoeksrapporten.

Profiel Gerrita van der Veen

Dr. Gerrita van der Veen is sinds 2009 lector Marketing, Marktonderzoek & Innovatie bij de HU. Zij studeerde Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar zij ook promoveerde. Voorheen bekleedde Gerrita advies-, management- en directiefuncties bij onder meer vakbonden en verschillende marktonderzoeksbureaus.

Praktijkgericht onderzoek houdt onderwijs en beroepspraktijk up-to-date

De HU is in 2002 als University of Applied Sciences gestart met praktijkgericht onderzoek. Inmiddels heeft de HU meer dan 40 lectoren en vele onderzoekers, verspreid over 35 lectoraten. Met dit onderzoek worden complexe (maatschappelijke) vraagstukken opgelost samen met en voor de beroepspraktijk. Ook gebruikt de HU dit onderzoek om het onderwijs up-to-date en relevant te houden voor de beroepspraktijk. 

De benoemingsprocedure van de directeuren van de overige kenniscentra Leren en innoveren en Gezond en duurzaam leven loopt nog. Deze functies worden momenteel op interim basis vervuld door voormalig HU-faculteitsdirecteur Harm Drost.

Foto's: Gerrita van der Veen (l) en Lia van Doorn (r)