HU Fysio Future Lab biedt overzicht toepassingen eHealth

29-05-2017

Het aantal medische apps, websites en zelfmeetinstrumenten groeit in sneltreinvaart. Veel fysiotherapeuten willen wel iets met eHealth maar weten niet waar ze moeten beginnen. Er is behoefte aan een overzicht van de bruik- en toepasbaarheid van beschikbare technologische toepassingen. Daarom start het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht het Fysio Future Lab. Dinsdag 30 mei was de kick off van het lab.

HU Fysio Future LabIn het Fysio Future Lab willen de betrokken onderzoekers van het lectoraat met een groep van circa 25 fysiotherapeuten nieuwe technologische toepassingen in de dagelijkse praktijk uitproberen. Dit gebeurt via kortdurende pilots van vier maanden per product of dienst. De onderzoekers van het lectoraat brengen per innovatie de gebruiksvriendelijkheid, toepasbaarheid en fysiotherapeutische meerwaarde in kaart door middel van korte vragenlijsten en interviews. Dat doen ze vanuit het perspectief van de therapeut én de patiënt.

Deelname fysiotherapiestudenten

Binnen de pilots wordt per project gekeken in welke mate studenten van het Instituut voor Bewegingsstudies van de HU, zoals die van fysiotherapie, deel kunnen nemen. Dit kan betekenen dat zij enkel betrokken zijn bij het afnemen van vragenlijsten, maar ook dat zij zelf ervaring opdoen en hun mening geven rondom de betreffende techniek. Ook wordt er vanuit dit lectoraat gekeken hoe de ervaring en kennis uit de pilots een plek in het onderwijs kan krijgen, voor verdere borging van de kennis.

Samenwerking op meerdere niveaus

Volgens Joep Janssen, onderzoeker van het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, zal binnen dit project op meerdere niveaus worden samengewerkt. Janssen: "Er wordt samengewerkt met bedrijven die eHealth-producten en -diensten aanbieden. Fysiotherapeuten testen de producten en diensten binnen de reguliere patiëntenzorg. Deze therapeuten doen ervaringen op en wij nemen bij hen, maar ook bij de patiënten, vragenlijsten en eventueel aanvullende interviews af.”

Betere aansluiting op de praktijk

Janssen: "De resultaten kunnen fysiotherapeuten helpen bij hun keuze binnen het grote eHealth-aanbod. Hiermee hopen wij, met behulp van deze koplopers, eHealth beter op de praktijk te laten aansluiten." De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een toegankelijke infographic, in een rapport dat meer de diepte ingaat en via het onderwijs.

Voor meer informatie over het Fysio Future Lab, ga naar onderzoek.hu.nl. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om hun producten en/of eHealth-diensten onder de loep te laten nemen, kunnen een email sturen naar joep.janssen@hu.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten