Gemengd wonen draagt bij aan welbevinden bewoners

30-01-2018

Gemengd wonen draagt bij aan het welbevinden van de bewoners. Die ervaren een positieve sociale controle en ‘hebben het gevoel erbij te horen’. Daarnaast komen reguliere huurders in contact met mensen die ‘anders’ zijn, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking, een psychische kwetsbaarheid of mensen met een vluchtelingenverhaal, en dat ervaren ze als leerzaam. Dit blijkt uit onderzoek van Aly Gruppen, Jeroen Knevel en Maarten Davelaar, onderzoekers van de HU-lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning.

Conferentie Goede buren

Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, een initiatief van onder meer de twee bovengenoemde lectoraten van Hogeschool Utrecht (HU). In deze werkplaats ontdekten bewoners, begeleiders, studenten en HU-onderzoekers van diverse woonprojecten in Utrecht hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen, studenten met ouderen en werkende jongeren met vluchtelingen. Of het gaat juist om een waaier aan doelgroepen door elkaar, onder wie mensen met een psychische kwetsbaarheid of jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Idealen nastreven

Uit het onderzoek van de HU blijkt dat gemengd wonen een oplossing kan bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken. Voor veel bewoners levert het betaalbare woonruimte op in een bijzondere woonomgeving waar ze hun idealen kunnen nastreven. In gemengde woonprojecten zijn mensen uit de marge en mensen met een beperking ook welkom en kunnen makkelijk contacten worden gelegd. De projecten dragen zo bij aan meer doorstroming naar zelfstandig wonen voor mensen uit opvang en uit beschermde woonomgevingen. Daarnaast creëren de woonprojecten draagvlak voor gemengd wonen in de buurt en wijk.

Knelpunten

Uit het onderzoek van de HU komen ook enkele knelpunten naar voren. Zo worden beloftes om actief deel te nemen in de woongemeenschap niet altijd nagekomen. Daarnaast zijn er verschillen in de belevingswereld die soms leiden tot ongemak en onderling onbegrip. Verder is het de vraag in hoeverre de toekomstige, reguliere bewoners moeten worden voorgelicht over problemen van andere bewoners, zoals verslaving of psychische problematiek. Het dilemma hier is de privacy: welke informatie geef je wel en welke niet over de nieuwe buren?

Uitgebreid onderzoek

Het HU-onderzoek binnen de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen is het meest uitgebreide onderzoek in Nederland tot nu toe naar gemengde woonprojecten. Het is ook het eerste onderzoek waarin zowel de perspectieven van projectleiders/ bestuurders/ initiatiefnemers als van betrokken professionals en bewoners aan de orde komen.

Conferentie ‘Goede Buren’

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd op de druk bezochte conferentie ‘Goede Buren’, op vrijdag 26 januari in Utrecht. Op de conferentie waren diverse sprekers die hun ervaringen en inzichten over gemengd wonen deelden, onder wie Kees Diepeveen (wethouder zorg en Wmo van de gemeente Utrecht) en Erik Dannenberg (voorzitter commissie Dannenberg, ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’). Ook waren er veel bewoners en begeleiders die op het podium en in diverse workshops vertelden over hun ervaringen. Het onderzoeksrapport van de HU over het gemengd wonen verschijnt dit voorjaar. Bekijk ook het filmpje over dit thema op youtube.com. En lees het artikel over de Utrechtse woonprojecten op nrc.nl. Bekijk ook een kort filmpje over de conferentie Goede Buren.

Initiatiefnemers werkplaats

De Ontwikkelwerkplaats is een gezamenlijk initiatief van Stichting ’t Groene Sticht, Stichting de Tussenvoorziening, Lister, de lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht en Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar. Andere dragers van de Ontwikkelwerkplaats zijn woningbouwcorporatie Portaal, woonwerkgemeenschap Emmaus, het EU-project InnoSI en Abrona. De Ontwikkelwerkplaats wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Agis Zorginnovatiefonds.

Lees meer over het project 'Gemengd Wonen'.

Foto: bewoners vertellen over hun ervaringen met gemengd wonen.