Game vergroot ondernemerschapscompetenties Logopedie-studenten

03-04-2019

Ingrid Singer is docent-onderzoeker bij de opleiding Logopedie en het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Met een nieuwe praktijkmanagement-game wil zij logopedisten in opleiding kennis helpen verwerven over ethische en bedrijfseconomische aspecten van de praktijkvoering. Voor de ontwikkeling van deze game heeft de minister van OCW haar en medeaanvragers Else de Haan en Ellen Gerrits een Comenius Teaching Fellows subsidie toegekend.

Logopedie

Er is behoefte aan het bevorderen van ondernemerschapscompetenties binnen de logopedie-opleiding. Met een serious game binnen de HU-bacheloropleiding Logopedie wil Ingrid Singer helpen deze competenties onder studenten te versterken. Het project is een mooie samenwerking over kennisgrenzen heen: de opleiding Logopedie en het lectoraat zullen samenwerken met logopedisten uit de praktijk, studenten Logopedie en studenten HBO-ICT, voor de technische ontwikkeling van de game.

Ervaringen delen

In totaal hebben 98 van de 197 vooraanmeldingen voor de Comenius Teaching Fellows een positief advies gekregen. Uiteindelijk zijn 97 voorstellen ingediend uit het hbo en het wo, verdeeld over drie thema’s en één vrije thema. 38 projecten werden gehonoreerd; het voorstel van Ingrid Singer behoorde tot de hoogst scorende aanvragen binnen haar thema. “De commissie is positief over het projectplan dat helder en doordacht is. Ook straalt het voorstel enthousiasme uit om de opgedane ervaringen te delen”, aldus de toekenningscommissie.

Comenius

Het Comeniusnetwerk van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek stimuleert de uitwisseling van kennis tussen hogescholen en universiteiten. Zo reikt het netwerk beurzen uit aan docenten en onderzoekers die veelbelovende onderwijsprojecten uitvoeren. Kijk hier voor meer informatie over Comenius en de HU.

Foto: Jan Willem Groen