Eerste promotieonderzoek naar effecten van microfinanciering in Nederland

27-09-2016

De komende vier jaar zal het eerste promotieonderzoek worden gedaan naar de sociale en economische effecten van microkredieten in ontwikkelde economieën. Dit onderzoek richt zich in dit geval specifiek op Nederland. Onderzoeker drs. Alija Ibrahimovic voert dit onderzoek uit onder begeleiding van (co-)promotoren prof. dr. Frank Verbeeten MBA en dr. Niels Bosma van de Universiteit Utrecht, dr. Lex van Teeffelen van Hogeschool Utrecht en Qredits Microfinanciering Nederland.

Alja IbrahimovicIbrahimovic gebruikt voor het onderzoek kredietverstrekker Qredits als case. De komende twee jaar verzamelt hij op verschillende manieren gegevens van zowel klanten als ondernemers die geen krediet hebben gekregen.
Het onderzoek is opgebouwd uit vier deelonderzoeken met de volgende thema's: de sociale effecten van microkredieten, de economische effecten van microkredieten, de economische en financiële effecten van coaching en het gebruik van simpele management accounting en controle systemen (MACS) door ondernemers.

Het unieke van dit onderzoek is dat er wordt gekeken naar de invloed van microkrediet op de maatschappelijke betrokkenheid in een ontwikkeld land als Nederland: in ontwikkelde economieën is nog nooit eerder op deze schaal onderzoek verricht naar microkredieten. Impactstudies zijn voornamelijk uitgevoerd in nog ontwikkelende economieën. Ibrahimovic verwacht dat het ontvangen van een microkrediet een positief effect heeft op zowel het economische aspect van ondernemers als het sociale.

De eerste onderzoeksresultaten van een tweetal deelonderzoeken worden begin volgend jaar gepubliceerd.

Qredits

Qredits is een private non-profit instelling die ondernemers in Nederland ondersteunt bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf door het aanbieden van kredieten, coaching en tools. Qredits is na de commerciële banken de grootste kredietverstrekker voor het MKB in Nederland.

Bron: Qredits

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Over het lectoraat