Een robot als gastdocent

08-11-2019

Kinderen enthousiast maken om te leren is niet altijd even makkelijk. Matthijs Smakman onderzoekt hoe kinderen reageren op een robot die lesgeeft. "Het blijkt enorm motiverend te werken, met name bij het leren van een tweede taal of rekenen.” Maar hij onderzoekt ook de morele vraagstukken die komen kijken bij gebruik van robots in de klas.


de Nationale Wetenschapsagenda maakte een film met Matthijs’ onderzoek in de hoofdrol 

Klassen reageren eigenlijk altijd enthousiast op een robot die lesgeeft. Ook worden kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben door zo’n robot extra geholpen. De robot wordt als een maatje gezien. “We hebben kinderen die zeggen: de robot begrijpt me." Juist daarom is het belangrijk om te onderzoeken hoe je ethisch omgaat met het inzetten van zo’n robot. Een van de onderwerpen die Matthijs onderzoekt is hechting. “Dat klinkt misschien raar, maar studies tonen aan dat met name jonge kinderen spreken over een vriendschapsband tussen robot en kind. Hierdoor vertellen deze kinderen ook zeer persoonlijke dingen aan de robot.” Hoe ga je om met de persoonlijke dingen die een kind vertelt? En wie heeft toegang tot die data? 

Matthijs werkt als docent bij het IICT aan Hogeschool Utrecht, bij de afstudeerrichting Business IT en Management, en als onderzoeker bij het lectoraat Digital Smart Services. Hij doet een promotietraject aan de Vrije Universiteit Amsterdam op ethische vraagstukken rondom robots in het onderwijs.