Drie HU-docenten ontvangen NWO promotiebeurs

24-04-2018

Corina Breukink-Prosper, Emmy van de Burgt en Astrid Wijnands hebben elk een prestigieuze promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gekregen. Met deze beurs kunnen zij de komende vijf jaar, naast hun docentschap en onderzoek aan de HU, werken aan hun promotie.

Drie HU-docenten ontvangen NWO promotiebeursHet onderzoek van Wijnands richt zich op de vraag hoe het reflectieve denken van leerlingen ontwikkeld kan worden door hen te confronteren met grammaticale kwesties. Het gaat daarbij niet alleen over wat volgens de taalnorm goed of fout is, de leerlingen onderzoeken ook de logica achter taalverschijnselen die in de taalwerkelijkheid voorkomen.

Poëzie lezen en begrijpen

Leesonderzoek en leesonderwijs zijn vooral gericht op zakelijke leesvaardigheid. We weten echter nauwelijks hoe adolescenten literaire teksten lezen en begrijpen. In het onderzoeksproject van Corina Breukink-Prosper wordt onderzocht hoe leerlingen in de havo- en vwo-bovenbouw (redelijk) complexe poëzie lezen en begrijpen, in contrast met proza. Dit gebeurt onder meer via een leestest, een oogbewegingsonderzoek en retrospectieve interviews. Met deze verzamelde leesdata wordt een leesdidactiek ontworpen die het lezen en begrijpen van poëzie verdiept en ontwikkelt.

Astrid Wijnands en Corina Breukink-Prosper zijn beiden hogeschooldocent bij de opleiding tot leraar Nederlands aan Hogeschool Utrecht.

De vicieuze cirkel van jeuk en krabben

Jeuk is een veel voorkomend, maar moeilijk te behandelen medisch probleem met vaak ernstige nadelige gevolgen voor de patiënt. Jeuk wordt in stand gehouden omdat patiënten gaan krabben, hetgeen leidt tot huidirritatie en nieuwe jeuk. Emmy van de Burgt, arts-hogeschooldocent bij de opleiding Huidtherapie en onderzoeker bij het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen, onderzoekt de toepassing van innovatieve technologieën zoals virtual reality en een ‘slimme ring’ bij chronische jeukklachten. Met haar onderzoek slaat Van de Burgt een brug tussen het paramedisch gebied, psychologie en de medische wetenschappen.

NWO promotiebeurs voor leraren

De promotiebeurs voor leraren is bedoeld voor leraren die naast hun werk promotieonderzoek willen doen. De NWO wil met de beurs stimuleren dat de kennis en ervaring die docenten met onderzoek opdoen direct ten goede komen aan de onderwijspraktijk. Daarnaast heeft de NWO-promotiebeurs tot doel om meer gepromoveerde leraren voor de klas te krijgen. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls in het onderwijs en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en hogescholen.

Vanaf de start van de NWO-promotiebeurs in 2011 zijn er in totaal elf toekenningsronden geweest. Met de nieuwste drie toekenningen staat de teller nu in totaal op dertien NWO-promotiebeurzen voor HU-docenten.