COMPLETE stimuleert betrokkenheid ouders bij behandeling kinderen

18-09-2019

Logopedisten werken dagelijks met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Daarbij richten ze zich voornamelijk op het kind; de samenwerking met ouders is vaak beperkt. Terwijl die samenwerking veel voordelen kan bieden. Het project COMPLETE wil ouders en behandelaars dichter bij elkaar brengen en zo de effectiviteit van de behandeling vergroten.

kind met moeder

Logopedisten willen de ouders van kinderen met TOS wel meer betrekken bij de behandeling, maar weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken. Hoe maak je effectieve afspraken met ouders en zorg je voor realistische verwachtingen? En welke rol ziet de ouder eigenlijk voor zichzelf weggelegd? Ook de ouders hebben behoefte aan meer betrokkenheid. HU-onderzoeker Inge Klatte: “Hun kinderen hebben moeite met spreken en het begrijpen van wat iemand zegt. Wanneer communiceren niet vanzelfsprekend is, kan dit frustraties en onzekerheid opleveren bij het jonge kind én de ouders. De logopedist heeft de kennis om de ouders uit te leggen hoe ze om kunnen gaan met miscommunicatie en met welke taalstrategieën zij het kind hierbij kunnen ondersteunen. Samenwerking leidt tot grotere effectiviteit van therapie, empowerment van ouders en betere interactie tussen ouders en kind.” Het project COMPLETE (Collaboration with parents in speech and language therapy) wil logopedisten daarom met meer vertrouwen, vaardigheden en vermogen laten samenwerken met ouders.

Toolbox

“Eerst gaan we kijken waar precies de behoeften tot samenwerking liggen en welke barrières er zijn, bij logopedisten én ouders”, vertelt Klatte. “Vervolgens ontwikkelen we samen met de beroepspraktijk tools die de samenwerking met ouders kunnen helpen verbeteren. Ook gaan we op zoek naar bestaande tools, die we samen met de praktijk op bruikbaarheid testen en aanpassen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een toolbox voor samenwerking tussen logopedisten en ouders van jonge kinderen met TOS.” Het project start in november en heeft een looptijd van twee jaar. 

Breed toepasbaar

COMPLETE heeft een SIA RAAK-mkb subsidie ontvangen van €300.000 en werd als beste van de ingediende aanvragen beoordeeld. Bij de toekenning werd met name de brede samenwerking van het project geroemd. Bij het onderzoek zijn alle vier de kenniscentra van Hogeschool Utrecht betrokken, logopedisten en ouders van kinderen met TOS. Partners zijn de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), FOSS oudervereniging, het Kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en elf logopediepraktijken. Inge Klatte: “Wij leveren nieuwe kennis en tools die we samen met logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ontwikkelingspsychologen, ouderbegeleiders, gedragswetenschappers, co-designers én ouders ontwikkelen. De uitkomsten van dit multidisciplinaire project zullen ook toepasbaar zijn voor andere paramedici die werken met ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen.”