Boekje over gemengd wonen in Utrecht gepresenteerd

17-09-2018

Onlangs zijn de eerste exemplaren van het boekje ‘Goede Buren’ aangeboden aan bewoners van gemengde woonprojecten in Utrecht, en aan de professionals en bestuurders die hierbij betrokken zijn. De publicatie doet verslag van onderzoek van twee HU-lectoraten naar gemengd wonen in Utrecht, waaruit blijkt dat gemengd wonen bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners.

Verschillende groepen mensen wonen bij ‘gemengd wonen' doelbewust samen. Ze onderhouden contact en ondernemen gezamenlijk activiteiten. Volgens het onderzoek ervaren de bewoners hierdoor een positieve sociale controle en hebben ze ‘het gevoel erbij te horen’.

Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

Het onderzoek is uitgevoerd door de HU-lectoraten Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning, binnen de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen: een initiatief van de genoemde lectoraten en Stichting ’t Groene Sticht, De Tussenvoorziening, woningcorporatie Portaal, Lister, Abrona, woonwerkgemeenschap Emmaus en Maarten Davelaar, zelfstandig onderzoeker en sociaal ontwikkelaar.


In deze Ontwikkelwerkplaats ontdekten bewoners, begeleiders, studenten en HU-onderzoekers hoe goed het mengen van verschillende typen bewoners gaat in de praktijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen of mensen met een psychische kwetsbaarheid of om studenten met jongeren met een licht verstandelijke beperking. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn.

Conferentie in Boedapest

Vrijdag 21 september presenteren HU-lector Lia van Doorn en onderzoeker Maarten Davelaar de uitkomsten van het onderzoek op de European Research Conference on Homelessness in Boedapest. Meer informatie over het onderzoek (met contactinformatie, eerdere nieuwsberichten en video’s) vindt u op onderzoek.hu.nl. Daar is het ook het boekje ‘Goede Buren’ te downloaden.