Boek ‘Geweld door vrouwen’ verschenen

22-06-2017

Een vrouw die haar baby om het leven brengt of haar kind seksueel laat misbruiken, wordt publiekelijk harder aangepakt dan een mannelijke dader. Waarom is dat? Wat weten we eigenlijk over vrouwelijk gewelddadig gedrag en over de behandeling daarvan? In het boek Geweld door vrouwen geeft forensisch psychologe en bijzonder lector bij Hogeschool Utrecht Vivienne de Vogel meer inzicht in vrouwen die in de forensische zorg zijn beland.

Geweld door vrouwen boekomslagAan de hand van tien portretten schetst ze een indringend beeld van levens die al vroeg ontspoord zijn. Ze toont de zoektocht naar de beste behandeling, om deze vrouwen weer zicht op een toekomst te bieden. De Vogel, ook werkzaam in de Utrechtse Van der Hoeven Kliniek, doet sinds 2005 onderzoek naar vrouwen in de forensische psychiatrie met als doel een betere behandeling voor hen te ontwikkelen. Die is hard nodig, want het is niet altijd duidelijk of de behandeling die voor mannen is ontwikkeld, wel bij vrouwen aanslaat.

Verschil tussen mannelijke en vrouwelijk daders

Vrouwelijke en mannelijke daders verschillen sterk van elkaar, bijvoorbeeld op het vlak van psychische stoornissen, trauma’s en het feit dat vrouwen vaak al eerder (gedwongen) opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling. Van alle veroordeelden in gevangenissen en de forensische zorg is nu zeven procent vrouw, maar dat percentage stijgt. Niet alleen in Nederland, ook wereldwijd.

Cirkel van geweld doorbreken

Als mensen rondom gewelddadige vrouwen waarschuwingssignalen beter leren herkennen, kunnen ze hulp inschakelen, zodat tijdig ingegrepen kan worden. Daarmee kun je volgens De Vogel op den duur de vicieuze cirkel van geweld doorbreken en eraan bijdragen dat kinderen van deze gewelddadige vrouwen niet dezelfde kant opgaan. Iets wat, wetenschappelijk bewezen, helaas nu in veel gevallen wel gebeurt. 

Continuïteit in het justitiële domein

Vivienne de Vogel is bijzonder lector Werken in Justitieel Kader aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Het lectoraat richt zich op de versterking van de professionaliteit en effectiviteit van hbo-professionals die zich vanuit het justitiële, sociale- en zorgdomein bezighouden met veiligheid, criminaliteit en geweld in gezinnen. De Vogel ontwikkelt binnen dit lectoraat de onderzoekslijn ‘continuïteit in het justitiële domein’ waarin het draait om samenhang, vanuit het perspectief van cliënten, binnen het justitiële domein en tussen het justitiële, zorg – en sociale domein. Ze geeft ook les aan de Master Forensisch Sociale Professional.

Lees ook het interview met Vivienne de Vogel op Telegraaf.nl.