Beppie van den Bogaerde is ‘distinguished professor’ in de VS

13-03-2017

Beppie van den Bogaerde, lector Dovenstudies bij Hogeschool Utrecht, verblijft dit collegejaar als ‘Julian and Virginia Cornell distinguished visiting professor’ op het Swarthmore College in de Verenigde Staten. Daar geeft zij les aan studenten, doet onderzoek naar het gebruik van gebarentaal én ze onderzoekt zichzelf. “Ik leer nu Amerikaanse Gebarentaal, nadat ik als horende eerst Nederlandse Gebarentaal heb geleerd. Hoe gebeurt dat precies? Dat is nog nooit onderzocht.”

Beppie van den BogaerdeVoor haar onderzoek filmt Beppie van den Bogaerde zichzelf terwijl ze Amerikaanse Gebarentaal leert. Die filmbeelden analyseert ze vervolgens: “Wat pak ik snel op? Gooi ik bijvoorbeeld Nederlandse gebaren erdoorheen? Of wordt mijn articulatie beïnvloed door Nederlandse Gebarentaal?” vertelt ze. “Zo’n soort onderzoek is wereldwijd nog nooit uitgevoerd en dus ben ik erg benieuwd naar wat ik ga vinden.”

Gebruik van gebarentaal onderzoeken

Van den Bogaerde werd twee jaar geleden uitgenodigd door de gerenommeerde taalwetenschapper en schrijfster Donna Jo Napoli. “Zij wilde graag iemand die gebruik van gebarentaal onder de loep kon nemen en ze dacht toen aan mij. Wij doen hier namelijk veel onderzoek naar hoe je gebarentaal het beste kunt onderwijzen en leiden tolken op, die een maatschappelijke functie vervullen.”

Onderwijs ontwikkelen en geven

Daarnaast heeft Van den Bogaerde twee modules ontwikkeld en onderwezen. Een module over gebarentaal als vreemde taal, bijvoorbeeld over horende ouders van dove kinderen die gebarentaal leren. De andere module gaat over bimodale tweetaligheid: “Als je van gewoon Nederlands bijvoorbeeld Engels leert, dan leer je vanuit een gesproken taal een andere gesproken taal. Maar als horenden gebarentaal leren, dan leer je een taal in een andere modaliteit, want je gebruikt je handen en onder andere je gezicht in plaats van je stem. Wat gebeurt er dan in je hersenen? Hoe verloopt het leerproces dan?”

Veel tijd voor onderzoek doen

Swarthmore College is een liberal arts college en een privé universiteit. Het collegegeld is erg hoog, studenten uit minder welvarende milieus kunnen er een beurs voor krijgen. Welke verschillen ziet van den Bogaerde met Nederland? “Docenten krijgen hier veel meer tijd voor onderzoek. In de winter heb je zeker drie weken en in de zomer een paar maanden om echt alleen met onderzoek bezig te zijn. Je wordt dan ook wel geacht om tenminste één keer per jaar een artikel te publiceren in een peer-reviewed tijdschrift. Dat is strenger dan bij Nederlandse universiteiten.”

Brug slaan tussen culturen

Van den Bogaerde vindt het niveau van de studenten erg hoog. “ Tegelijkertijd zijn ze hier veel minder zelfstandig dan de studenten in Nederland. Alles wordt hier voor je geregeld: eten, huisvesting en verzekering. Als je afstudeert op je tweeëntwintigste weet je daar niks vanaf en dat vind ik niet goed.” Ook merkt ze dat ze een culturele brug kan slaan: “De VS zijn erg naar binnen gericht, ook wat betreft nieuws. Ik probeer de ogen van studenten te openen, bijvoorbeeld door onze masters te promoten. Die zijn bij ons veel meer praktijkgericht dan in de VS.”

Kennis en contacten voor Nederlands onderzoek

“In de VS zijn ze veel verder met een onderwerp als ethiek. Ik moest daar meteen op cursus om een certificaat, een soort BKO, te halen voor correct ethisch onderzoek doen en lesgeven. Daar beginnen we pas net mee bij de HU en daar hoop ik ook mee verder te kunnen als ik straks weer terug ben.” Van den Bogaerde besluit: “Het is een geweldige eer voor mij om dit te mogen doen. Ik breng de HU en UvA onder de aandacht daar. Ik breng straks kennis en contacten mee terug naar huis en dat is heel waardevol voor de lectoraten.”