Nieuws

RSS feed
 • Robuust analyse-model voor de bewegende aarde

  17-09-2018 buluitreiking

  Bodemdaling, verzakkingen van wegen en spoorlijnen, trillingen van huizen: dit alles wordt nauwgezet gemonitord, onder andere om voorspellingen van toekomstige bewegingen te kunnen doen. De data-analyses zijn echter vaak niet eenduidig en dus een bron van discussie tussen belanghebbende partijen. HU onderzoeker Hiddo Velsink heeft nu in het kader van zijn promotieonderzoek een model ontwikkeld dat eenduidige analyse mogelijk maakt.

 • Boekje over gemengd wonen in Utrecht gepresenteerd

  17-09-2018 Goede buren

  Onlangs zijn de eerste exemplaren van het boekje ‘Goede Buren’ aangeboden aan bewoners van gemengde woonprojecten in Utrecht, en aan de professionals en bestuurders die hierbij betrokken zijn. De publicatie doet verslag van onderzoek van twee HU-lectoraten naar gemengd wonen in Utrecht, waaruit blijkt dat gemengd wonen bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners.

 • HU Kliniek werkt mee aan oplossing voor antibiotica-resistentie

  14-09-2018

  Patiënten die last hebben van acne of rosacea kunnen bij de HU Kliniek Huidtherapie meedoen aan een onderzoek naar hun huidaandoening. En naar een veelbelovende therapievorm op basis van endolysines.

 • Binding met cliënt maakt reclasseringswerk effectiever

  05-09-2018 Anneke M

  Mensen die een delict hebben gepleegd, worden door de reclassering geholpen om in de maatschappij te re-integreren. Omdat deelname aan een reclasseringstraject niet vrijwillig is, kan het verzet oproepen, wat de re-integratie belemmert. Soms is deze ingewikkelde samenwerking toch succesvol. Wat zorgt daarvoor? Onder andere een gevoel van vertrouwen en van binding tussen de reclasseringsmedewerker en de cliënt, blijkt uit het promotieonderzoek van Anneke Menger.

 • Sociale professional schakel tussen burgers en mensenrechten

  03-09-2018 mens en recht

  Met de transities in het sociaal domein en de daarmee veranderende rol van de sociaal werker wordt een mensenrechtenbenadering relevanter. Het sociaal werk wordt steeds vaker geprofileerd als ‘mensenrechtenberoep’, omdat deze professionals een brugfunctie vervullen tussen de leefwereld van burgers en het lokale beleid. Sociaal werkers zijn in wijkteams bepalend geworden voor de toegang tot sociale zorg en ondersteuning. Daarom spelen zij volgens dit onderzoek van het HU-Kenniscentrum Sociale Innovatie een grote rol in de manier waarop sociaaleconomische mensenrechten worden gerealiseerd.

Nieuwsredactie

Heb je nieuws of evenementen die geschikt zijn voor op deze pagina? Mail het dan naar de nieuwsredactie via content@hu.nl.