Kenniscentrum Technologie & Innovatie

Het Kenniscentrum Technologie en Innovatie van Hogeschool Utrecht doet praktijkgericht onderzoek naar hoe techniek producten, diensten en processen kan optimaliseren. Met als doel bedrijven te helpen om te innoveren zodat zij integrale, duurzame oplossingen kunnen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Zo kijken we bijvoorbeeld niet alleen naar hoe nieuwe technologieën kunnen worden ingezet voor de bouw van duurzame woningen, maar ook naar de nieuwe wijzen van aanbesteding en vergunningverlening die dit vereist.
De resultaten worden gedeeld met professionals en gebruikt voor de vernieuwing van het onderwijs. Het Kenniscentrum Technologie en Innovatie bestaat uit acht lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Natuur en Techniek (FNT) professionals opleidt.

Duurzame Energie proeftuin

Praktijkpartners van het kenniscentrum zijn onder meer:

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daar zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

Het kenniscentrum voert onderzoek uit in co-creatie met partners uit de beroepspraktijk. Omdat het startpunt voor onderzoek altijd de innovatievragen van bedrijven zijn,  is verankering in de praktijk gegarandeerd. We delen en dragen kennis over via publicaties, lezingen, congressen, presentaties en workshops.  Daarnaast gebruiken we de resultaten van het onderzoek om ons onderwijs te vernieuwen.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

Ook in het honoursonderwijs is onderzoek doen een belangrijke component. Bekijk het onderstaande filmpje waarin vier FNT-lectoren over de meerwaarde van honoursonderwijs vertellen.


De lectoraten

Het Kenniscentrum Technologie en Innovatie bestaat uit acht lectoraten. Elk lectoraat kent een aantal onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken en projecten horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Technologie & Innovatie zijn:

 • Architectuur van Digitale Informatiesystemen
  Hoe kunnen complexe digitale communicatiesystemen beheersbaar blijven? Het lectoraat onderzoekt hoe de voorspelbaarheid, kwaliteit en acceptatie van ICT-oplossingen omhoog kan.
 • Co-design
  Designers betrekken eindgebruikers in een vroeg stadium bij het ontwerp van nieuwe technieken, producten en diensten. Het lectoraat onderzoekt dit co-design.
 • Extended Enterprises
  Het lectoraat onderzoekt de toepassing van IT-innovaties bij samenwerkende bedrijven, construeert beslissingsmodellen en bestudeert de efficiëntie van business process management systemen.
 • Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
  Het lectoraat heeft als doel methoden te ontwikkelen, te optimaliseren en te valideren voor het testen van de veiligheid en de werking van (natuurlijke) stoffen. Deze in vitro-methoden vormen een alternatief voor experimenten met proefdieren.
 • Microsysteemtechnologie
  Het onderzoek van dit lectoraat is gericht op productverbetering en industrialisatie van microsystemen, ofwel van autonome sensorsystemen voor het bemeten van de leefomgeving.
 • Nieuwe Cultuur in de Bouwketen
  Dit lectoraat wil bijdragen aan productiviteitsverbetering en verduurzaming van de bouwsector, door innovatieve samenwerking en omgevingsbewust handelen te stimuleren en professionaliteit te vergroten.
 • Nieuwe Energie in de Stad
  De transitie naar een duurzame samenleving begint in de stad. Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis op dit gebied met thema’s als reductie van de energievraag en duurzame energieopwekking.
 • Vernieuwend Vastgoedbeheer
  Beheer en onderhoud van vastgoed worden steeds complexer. Het lectoraat houdt zich bezig met nieuwe samenwerkingsvormen tussen vastgoedbedrijven in de renovatieketen.

Centre of Expertise

Het Kenniscentrum Technologie & Innovatie is nauw verbonden met het nieuwe Center of Expertise (CoE) Smart Sustainable Cities. De HU werkt hierin samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Met innovatief onderzoek en onderwijs werkt het CoE aan producten, diensten en oplossingen die de realisatie van de slimme, gezonde, duurzame stad dichterbij brengen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten