Presentaties

Lezingen en presentaties, wetenschappelijk – nationaal

Bosker, J. (16 en 17 juni 2011). Presentatie De betrouwbaarheid van de RISc bij congres Stoppen met crimineel gedrag (desistance), georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Universiteit Leiden.

Butter, R. (16 en 17 juni 2011): Presentatie Vergeven of vergelden: meningen over de reclassering, een onderzoek van het lectoraat JK. Bij Congres Stoppen met crimineel gedrag (desistance), georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Universiteit Leiden.

Donker, A.G. (16 en 17 juni 2011). Chair bij workshop over leefklimaat en werkalliantie bij congres Stoppen met crimineel gedrag (desistance),georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Universiteit Leiden.

Donker, A.G. (16 en 17 juni 2011). Inleiding in de complicerende kanten van behandelen en begeleiden binnen het justitiële kader. Presentatie op jaarlijks congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) te Leiden.

Hanrath, J.J. (16 en 17 juni 2011). Presentatie Groepsleiders en het leefklimaat in de gesloten jeugdzorg bij congres Stoppen met crimineel gedrag (desistance), georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) te Leiden.

Hermanns, J. (19 maart 2009). De kwaliteiten van risicosignalering. Lezing op de studiedag 'De Verwijsindex en de praktijk' . Vrije Universiteit, Amsterdam. Tevens dagvoorzitter.

Hermanns, J. (20 maart 2009). Lectorale rede Walk the Line. Hogeschool Utrecht.

Menger, A. (20 maart 2009). Lectorale rede Walk the line, HU, Utrecht.

Menger, A. (28 november 2011): Ethiek als pijler van onderzoekskwaliteit. Presentatie Ring Utrechtse Lectoren. Utrecht.

Menger, A. (16 en 17 juni 2011). Presentatie De werkalliantie in het reclasseringstoezicht bij congres Stoppen met crimineel gedrag (desistance), georganiseerd door Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Universiteit Leiden.

Vliet, J.A. van (8 februari 2008). Presentatie Verantwoorden of verantwoordelijkheid? Reclassering en veiligheidsbeleid in Nederland, nu en in de toekomst, in het onderzoeksseminar ‘Risico-taxatie’ op het Eerste Criminologisch forum ‘Criminologisch onderzoek in Vlaanderen’ in Gent van de Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Strafrecht en Forensisch welzijnswerk onderzoeksseminar.

Vliet, J.A. van (10 april 2008). Presentatie Reclassering voor psychisch gestoorde delictplegers in Nederland, nu en in de toekomst, Symposium Onderzoek en diagnostiek bij geweld en preventief beleid van geweld op het 36e voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Lezingen en presentaties, wetenschappelijk, internationaal

Hanrath, J. (17 november 2011):  A micro-sociological analysis of interaction between inmates and staff. Presentatie promotie onderzoek voor The American Society of Criminology; 64 annual meeting in Washington DC,  16-19 november 2011).  

Donker, A.G. & Menger, A. (16 – 19 november 2011). Working alliance in Probation Work measured with the Dual Role Relationship Questionnaire. Presentatie (promotieonderzoek Menger) voor jaarlijks congres American Society of Criminology (ASC) te Washington.  

Hermanns, J. (9 maart 2009). Voorzitter en inleider workshop A comprehensive approach to the prevention of child abuse. International Conference on Violence against the Girl Child. Organized by the Ministry of Foreign Affairs, The Hague, Kurhaus.  

Hermanns, J. (16 april 2010). Lezing Fighting child abuse. An approach that works tijdens het congres Child Abuse from the Healthcare Perspective georganiseerd door NASKO (Netherlands Antilles Foundation for Clinical Higher Education), Curaçao.  

Menger, A. (2 juni 2008). The meaning of prevention to probation. Op congres When Prevention Meets Probation, in kader van Algemene Europese Preventiedagen, Universiteit van Leipzig.

Menger, A. (13 februari 2008). Presentatie Locking up children in The Netherlands. Conference Secure Accommodations, Euroscore, Edinburgh (Conferentie Europese criminal justice onderzoekers).

Menger, A. (27 – 29 april 2009). Presentatie Citizenship based Social Work and reducing reoffending , ENSACT Conference, Dubrovnik.

Menger, A. (6 en 7 mei 2010). Lezing Was wirkt bei Pflichtklientschaft bij congres Pflichtklientschaft, University of Luzern, Zwitserland.

Menger, A. (12 februari 2010). Lezing Effectieve reclasseringsinterventies voor studenten en docenten Master Social Work en genodigde onderzoekers, Universiteit Leuven, België.

Vliet, J.A. van & Zwemmer, J. (25 april 2008). Presentatie The Prison Gate Office on closer inspection in de Workshop ‘Recent trends on Resettlement in The Netherlands’ op de Conferentie ‘Life after Prison: Resettling Adult Offenders’, University of Glasgow van de Conference Permanante Européenne de la Probation (CEP).

Vliet, van. J. (11 mei 2011): Probation staff and professionalism in The Netherlands voor de bijeenkomst in Glasgow van de Working Group on Community Sanctions van de European Society of Criminology.

Vliet, van: (juni 2011) Presentatie Who Works, Conference European Society of Criminology, Working Group Community Sanctions, Edinburgh

Vliet, van. J (22 september 2011):  Presentatie Who works? Probation staff and professionalism in The Netherlands in Vilnius, Lithuania, op de 11th Annual Conference of the European Society of Criminology 

Lezingen en presentaties, gericht op professionals (of beleid, politiek), nationaal

Andreas, A. (31 januari 2008). Referaat op presentatie van dhr. mr. E. van de Luytgaarden, lector Beroepsuitoefening Juridische Bachelors aan docenten HBO Recht te Epe.

Andreas, A. (27 september tot 5 oktober 2008). Training Werken in gedwongen kader aan reclasseringsteams van Stichting Reclassering Bonaire en Stichting Reclassering Curaçao, Nederlandse Antillen.

Andreas, A. & Keuning, B. (31 januari 2009). Workshop Werken in gedwongen kader voor werkers in de forensische zorg. Op Forensisch Festival, Maarssen.

Andreas, A. (16 oktober 2009). Werkcollege Werken in gedwongen kader voor Nederlands Instituut voor Psychologie. Op congres ‘Op ’t randje van je toekomst’.

Andreas, A., Vliet, J.A. van & Uyterlinde, A. (14 januari 2010). Conferentie Staan voor je zaak over positioneringsvraagstukken aan 175 reclasseringswerkers met taakspecialisatie YBS.

Andreas, A. (18 januari 2010). Presentatie 'Ontwikkelingen bij de reclassering'  voor Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, sectie TBS, Utrecht.

Andreas, A., Keuning, B. (28 januari 2010). Presentatie 'Forensisch Psychiatrisch Toezicht' voor Festival Forensische Zorg, Maarssen.

Andreas, A. (28 oktober 2010). Presentatie 'Milieuonderzoek, doorlichting van de methodiek'  aan werkconferentie forensisch milieuonderzoekers, Zeist.

Andreas, A. (15 november 2010). College 'What works & desistance en het milieuonderzoek Pro Justitia' voor de vakgroep milieuonderzoek van het Pieter Baan Centrum, Utrecht.

Andreas, A., Bosker, J., Krechtig, L., Heij, D., Menger, A. & anderen (23 september 2010). Expertmeeting met 40 reclasseringswerkers over het project ’Vernieuwing basismethodiek’.

Andreas, A., Bosker, J., Krechtig, L., Heij, D., Menger, A. & Jonge, E. de. (5 november 2010). Expertmeeting met 24 reclasseringswerkers ter voorbereiding van het congres ’Vakmanschap van het reclasseringswerk’.

Andreas, A., Bosker, J., Krechtig, L. & Heij, D.: (februari 2011): Expertmeeting met 20 reclasseringswerkers in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe methodiek Werken in Gedwongen Kader.

Bakker, W. de & Donker, A.G. (1 – 2 juli 2010). Presentatie Gebrek aan voeding en vertrouwen veroorzaakt antisociaal gedrag? Food insecurity bij VMBO-scholieren en justitiabelen, Congres Nederlandse Vereniging voor Kriminologie , Leiden.

Bosker, J.M.H. ( 27 augustus 2009). Forumlid in workshop. Onderwijscongres Hogeschool Utrecht.

Casteleijn, L.J.M. (14 december 2010). Workshop ‘Wraparound Care’, twee maal gegeven op de Veelplegersdag georganiseerd door de Veiligheidshuizen Utrecht en Amersfoort.

Cordus, J. (april 2009). Inleiding ‘Praktijkleren, onderzoek en organisatieontwikkeling’ tijdens de workshop ‘Kennisontwikkeling in de frontlinie’ op het Jaarcongres HBO-Raad.

Cordus, J. (oktober 2009). Presentatie Werkend leren en lerend werken tijdens Werkconferentie van Randstadconvenant JGJ. Overberg.

Donker, A.G. (21 mei 2010). Discussieleider NVK-TvC studiemiddag Licht Verstandelijk Beperkten in forensische setting, Ministerie van Justitie.

Donker, A.G. (6 juli 2010). Onzin van gangsta-genen en waarom bio-factoren toch belangrijk zijn, Presentatie bijeenkomst jaarafsluiting Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden.

Donker, A.G. (1 november 2010). Genetische factoren? Presentatie voor de 1e landelijke contactdag netwerk Werken met risicojongeren, Hogeschool Avans.

Donker, A.G. (18 januari 2011). Amersfoort wijkontwikkeling: Hoe verklaren we jeugddelinquentie?. Presentatie voor de sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs van de gemeente Amersfoort.

Donker, A.G. & Casteleijn, L.J.M. (28 januari 2011). Workshop ‘Effectiviteit’ gehouden op de eerste landelijk congres voor en door reclasseringswerkers, HU.

Hanrath, J.J. (16 april 2010). Inleiding op de Conferentie “Opsluiten, hoe doe je dat?”, Hogeschool Utrecht, Faculteit Maatschappij & Recht.

Hanrath, J.J. (17 mei 2010). Lezing Interacties op de groep bij JJI de Hunnerberg.

Hanrath J.J. (4 juni 2010). Lezing Wikken & Wegen, conferentie toekomst van de JJI,  georganiseerd door Kerckebosch; Hoog Brabant Utrecht.

Hanrath, J.J. (30 september 2010). Inleiden en voorzitten Werkconferentie ter gelegenheid van de presentatie van het boek van Zimbardo ‘Het Lucifereffect’, over het Stanford Prison Experiment. Utrecht, HU.

Hanrath, J.J. (18 november 2010). Lezing Gesloten opvang & behandeling: dilemma's in de uitvoering voor professionals, Hogeschool Zuyd.

Helm, G.H.P. van der (mei 2009). Presentatie Opvang van jeugdige criminelen in Nijmegen.

Hermanns, J. (28 februari 2008). Lezing op de themabijeenkomst ‘Schakelen met veiligheidsbeleid en jeugdbeleid. Georganiseerd door het programma Openbare Orde & Integrale Veiligheid, district Oosterhout.

Hermanns, J. (11 juni 2008). Lezing over een effectieve aanpak van jeugddelinquentie, Congres Werken met risicojongeren, Den Bosch. Georganiseerd door Avans Hogeschool.

Hermanns, J. & Menger, A. (18 juni 2008). Effectieve professionals in het werken in een gedwongen kader. Presentatie voor Landelijk Management Team, Reclassering Nederland.

Hermanns, J. (14 november 2008). Lezing ‘De grenzen van gedwongen opvoedingsondersteuning’ georganiseerd door de PvdA Utrecht.

Hermanns, J. (14 november 2008). Inleiding en dagvoorzitter congres ‘Boefjes de baas: versterking aanpak jeugdcriminaliteit. Georganiseerd door Elsevier Congressen.

Hermanns, J. (17 november 2008). Workshop ‘Het wraparound care model in de jeugdzorg’ tijdens het congres Huiselijk geweld en Kindermishandeling, georganiseerd door Movisie en het NJi.

Hermanns, J. (27 november 2008). Masterclass ‘Van zorgcoördinatie tot doorzettingsmacht’. Georganiseerd door Mei Zakelijke bijeenkomsten.

Hermanns, J. (5 februari 2009). Lezing Wat helpt tegen jongeren. Studiedag 'Hangjongeren'.

Hermanns, J. (26 maart 2009). Professionaliteit in de opvoedingsondersteuning: het werken tussen evidence based practice en persoonlijke effectiviteit. Lezing op de Hogeschool Limburg, Hasselt, België.

Hermanns, J. & Menger, A. (7 april 2009). Professionele ruimte en wetenschap voor medewerkers van Reclassering Nederland,  Zwolle.

Hermanns, J. & Menger, A. (14 april 2009). Professionele ruimte en wetenschap voor medewerkers van Reclassering Nederland, Den Bosch.

Hermanns, J. & Menger, A. (15 april 2009). Professionele ruimte en wetenschap voor medewerkers van Reclassering Nederland, Rotterdam.

Hermanns, J. (17 april 2009). Lezing op het Congres 'Multidimensional Treatment Foster Care. Georganiseerd door Het Leger de Heils Jeugdzorg en Reclassering, Amsterdam: Beurs van Berlage.

Hermanns, J. (8 mei 2009). Lezing voor de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werkers. Utrecht (over wraparound care).

Hermanns, J. (2 juli 2009). Lezing tijdens de studiedag 'Versterk de professional', georganiseerd door Mei Zakelijke Bijeenkomsten, VU Amsterdam.

Hermanns, J. (8 oktober 2009). Lezing tijdens de studiedag 'School, werk en toekomst voor risicojongeren', VU Amsterdam.

Hermanns, J. (15 oktober 2009). Inleiding bij het Welzijnsdebat 2009 'De welzijnswerker als essentiële schakel', georganiseerd door Zorg + Welzijn i.s.m. Verdiwel, Kontakt der Kontinenten, Soesterberg (over wraparound care).

Hermanns, J. (3 december 2009). Lezing op de nationale studiedag Hangjongeren,overlast en een effectieve aanpak.

Hermanns, J. (11 december 2009). Lezing op de Studiedag: Ingrijpen op basis van voorwaarden. Kansen en gevaren. Georganiseerd door Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging, BJu. Universiteit Leiden.

Hermanns, J. (3 maart 2010): Lezing tijdens de studiemiddag Zorg en Veiligheid in en om het onderwijs georganiseerd door de gemeente Oss, Oss.

Hermanns, J. (18 maart 2010). Lezing en casusbespreking tijdens de werkbijeenkomst Wraparoundcare in de praktijk georganiseerd door Mei Zakelijke Bijeenkomsten, VU Amsterdam.

Hermanns, J. (24 september 2010). Lezing tijdens het Congres Centrum Jeugd en Gezin, georganiseerd door het Julius Centrum van het UMC Utrecht i.s.m. onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN), GGD Nederland en het Nederlands Jeugd Instituut, Putten.

Hermanns, J. (24 november 2010). Lezing ‘Kansen voor bedreigde jeugdzorg’ tijdens de Nationale Conferentie Jeugdzorg georganiseerd door het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, WTC Rotterdam.

Jonge, E. de (28 januari 2011). Plenaire presentatie tijdens het congres van het lectoraat (1) Een model van professionaliteit voor reclasseringswerkers, Hogeschool Utrecht.

Jonge, E. de (28 januari 2011). Plenaire presentatie tijdens het congres van het lectoraat (2) Richten voor reclasseringswerkers, Hogeschool Utrecht.

Jonge, E. de (28 januari 2011). Plenaire presentatie tijdens het congres van het lectoraat (3) Verrichten voor reclasseringswerkers, Hogeschool Utrecht.

Jonge, E. de (28 januari 2011). Plenaire presentatie tijdens het congres van het lectoraat (4) Inrichten voor reclasseringswerkers, Hogeschool Utrecht.

Jonge, E. de (28 januari 2011). Presentatie als bijdrage aan workshop tijdens congres van het lectoraat De waarden van het reclasseringswerk voor reclasseringswerkers, Hogeschool Utrecht.

Koning, N. (17 november 2009). Inleiden en leiden Studiedag ‘De werkalliantie’. Timon Jeugdzorg.

Krechtig, L. (11 december 2009). Presentatie ‘begeleiden bij redesign toezicht', workshop op studiedag 'Ingrijpen op basis van voorwaarden; kansen en gevaren', georganiseerd door Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging. Universiteit Leiden.

Krechtig, L. (maart-november 2010). Drie werkbijeenkomsten ‘Ontwikkeling outreachend werken’ bij Reclassering Nederland, regio Den Haag (product interne notitie RN).

Krechtig, L. (11 november 2010). Lezing De waarden van de reclasseringswerker. Studiemiddag professionaliteit, Mondriaan Verslavingszorg en Verslavingszorg Zuid Nederland.

Krechtig, L. (september – november 2010) Twee workshops Methodisch bespreken van morele dilemma’s in de leergang forensische verslavingszorg bij Novadic Kentron. 

Krechtig, L. (september - december 2010). Drie intervisiebijeenkomsten met de werkbegeleiders Reclassering Nederland, regio Rotterdam.

Krechtig, L. (januari-december 2011) twee workshops Methodische bespreken van morele dilemma’s in de leergang forensische verslavingszorg bij Novadic Kentron

Krechtig, L. (januari- november 2011). Zes intervisiebijeenkomsten voor werkbegeleiders Reclassering Nederland, regio Rotterdam.

Krechtig, L. (mei 2011). Vier bijeenkomsten over kwaliteitsbeleid Reclassering Nederland, regio Rotterdam.

Krechtig, L. (18 november 2011) workshop bouwsteen 6: wat moet dat moet, wraparound care en gedwongen kader. Werkconferentie Wrap Around Care.

Krechtig, L. (november 2011). Studieochtend arbeid en scholing voor regionale portefeuillehouders Reclassering Nederland.  HU Locatie Domstad.

Menger, A. (23 april 2008). Voorzitterschap en geven van plenaire openbare training met acteurs. Symposium Outreachend Werken, SWP en Hogeschool Utrecht, Amersfoort.

Menger, A. (11 juni 2008). Motiveren van jongeren in gedwongen kader. Lezing Landelijk congres over risicojongeren Geen Land mee te Bezeilen, Den Bosch.

Menger, A. (juni 2008): Inleiding ‘desistance benadering’ voor reclasseringsunits Arnhem.

Menger, A. (september 2008). Presentatie ‘Professionele ruimte en risicobeheersing’ aan landelijke HRM managers van Reclassering Nederland.

Menger, A. (oktober 2008). Presentatie ‘Professionele ruimte en risicobeheersing’ aan regionaal managementteam Reclassering Zwolle.

Menger, A. (27 januari 2009). Workshop HBO onderzoek: op zoek naar gezamenlijkheid. Studiemiddag Kenniscentrum Sociale Innovatie, HU, Utrecht.

Menger, A. (29 januari 2009). Lezing Wie Werkt? Festival Forensisch Psychiatrische Zorg, Maarssen.

Menger, A. (30 maart 2009). College Professionele ruimte en wetenschap. Voor medewerkers van Reclassering Nederland, Utrecht.

Menger, A. (31 maart 2009). College Professionele ruimte en wetenschap. Voor medewerkers van Reclassering Nederland, Den Bosch.

Menger, A. (8 april 2009). Professionele ruimte en wetenschap. Voor medewerkers van Reclassering Nederland, Rotterdam.

Menger, A. (16 april 2009). Professionele ruimte en wetenschap. Voor medewerkers van Reclassering Nederland, Zwolle.

Menger, A. (21 april 2009) Kennisontwikkeling in de frontlinie. Workshop HBO-congres, Rotterdam.

Menger, A. (24 juni 2009). Workshop internationale samenwerking bij onderzoek, Raak Internationaal tijdens SIA congres, Den Haag.

Menger, A. (25 juni 2009). Gastcollege Professionele ruimte en redesign toezicht, Centrum Maliebaan, Utrecht.

Menger, A. (30 juni 2009). Workshop Evidence based werken tijdens studiemiddag Kenniscentrum Sociale Innovatie, Utrecht.

Mengerr, A. (27 augustus 2009). Presentatie bij workshop Sturen van de kennisketen tijdens het Onderwijscongres, HU, Utrecht.

Menger, A. (8 september 2009). Presentatie Effectieve professionals voor DMO Utrecht, in kader van project effectieve interventies bij arbeidstoeleiding.

Menger, A. (10 september 2009). Presentatie Succesfactoren bij samenwerken onderwijs, onderzoek en werkveld. Congres Actieplan Jeugd, afsluiting deelproject Opleiden.

Menger, A. (5 oktober 2009). Panellid en deelname aan forumdiscussie tijdens congres Verslaving en Criminaliteit, Utrecht.

Menger, A. (29 oktober 2009). Inleiding Protocol en professie en forumlid tijdens regiodag Reclassering Nederland Alkmaar / Haarlem, Haarlem.

Menger, A (30 oktober 2009). Ketenzorg of Wraparound care in de Jeugdzorg. Presentatie voor Gedeputeerde en beleidsambtenaren van de Provincie Utrecht.

Menger, A. (3 november 2009). Gedragsinterventies en algemene factoren van effectiviteit. Inleiding bij workshop programma-integriteit en professionaliteit tijdens conferentie georganiseerd door de Erkenningscommissie Gedraginterventies van het Ministerie van Justitie, Utrecht.

Menger, A. (17 november 2009). Inleiding: De werkalliantie tijdens studiedag Timon Jeugdzorg, Utrecht.

Menger, A. (25 november 2009). Presentatie Wie werkt? Algemene factoren van effectiviteit. Inleiding Congres Resultaten Scoren in de Verslavingszorg, Arnhem.

Menger, A. (26 november 2009). Presentatie Toegang tot strafrecht: goed geregeld tijdens miniconferentie Instituut Recht voor juridische werkveld en docenten IR, HU, Utrecht.

Menger, A. (27 januari 2010). Forumlid bij Studiedag Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Professionalisering van het maatschappelijk werk te Nijmegen.

Menger, A. (28 januari 2010). Lezing Wie Werkt bij Festival Forensische Zorg te Maarssen.

Menger, A. (4 maart 2010). Lezing Regie bij reclasseringstoezicht bij regiodag Reclassering Nederland, regio Rotterdam te Rotterdam.

Menger, A. (8 april 2010). Verslaafd aan regels, Coreferaat tijdens de overhandiging van het essay 'Verslaafd aan regels' (Frissen 2010) aan minister Hirsch Ballin te Den Haag.

Menger, A. (16 april 2010). Voorzitterschap en leiden invitational middagsessie congres Opsluiten, hoe doe je dat?, georganiseerd door Lectoraat Werken in Justitieel Kader en Dienst Justitiële Inrichtingen.

Menger, A. (8 september 2010). Inleiding WCM Jeugd Utrecht, Kennisplatform WCM Provincie Utrecht.

Menger. A. (9 september 2010). Lezing Regie en integraal werken, regionale studiedag Reclassering Nederland Rotterdam-Dordrecht, Rotterdam.

Menger. A. (20 september 2010). Bijdrage aan invitational expertmeeting over TBS / FPZ door Ministerie van Justitie, Den Haag.

Menger, A. (23 september 2010). College Wat werkt en wie werkt aan medewerkers Verslavingsreclassering van, Inforsa en Palier in Haarlem.

Menger, A. (27 september 2010). College Wat werkt en wie werkt aan medewerkers Verslavingsreclassering, Novadic en Bouman GGZ in Den Bosch.

Menger, A. (9 november 2010). Lezing De werkalliantie in het reclasseringstoezicht, studiebijeenkomst Reclassering Nederland in Utrecht.

Menger, A. (11 november 2010). Lezing De werkalliantie in het reclasseringstoezicht, studiebijeenkomst Reclassering Nederland in Arnhem.

Menger, A. (11 november 2010). Lezing Professionele ruimte in de verslavingsreclassering, studiemiddag Professionaliteit, Mondriaan Verslavingszorg en Verslavingszorg Zuid Nederland, Eindhoven.

Menger, A. (9 december 2010). Workshop Professionele verantwoordelijkheid, regiodag Reclassering Nederland in Zwolle.

Menger, A. (16 december 2010). Presentatie ‘Onderzoek naar professionaliteit en continuïteit’, bestuurders Verslavingszorg en bestuur SVG in Amersfoort.

Menger, A. e.a. (28 januari 2011). Het vakmanschap van de reclasseringswerker, georganiseerd door lectoraat met reclasseringswerkers 3 RO, FMR, Utrecht. Organisatie en dagvoorzitter.

Menger, A, e.a.(28 januari 2011): Het vakmanschap van de reclasseringswerker ,workshop goede praktijken.

Menger, A. (8 augustus 2011): Inleiding professionele reflectie en casuïstiek. Studiedag werkbegeleiders Stichting Verslavingsreclassering GGz. Amersfoort.

Menger, A. (13 oktober 2011): Inleiding Methodische vragen bij advies over niet meewerkende justitiabelen. Reclassering Nederland regio Noord Nederland. Groningen.

Menger, A. & Sondeijker, F. (18 november 2011): Workshop Veiligheid op Conferentie Greep op Wraparound Care. Hogeschool Utrecht.

Menger, A., (29 november 2011) Forensisch Psychiatrisch Toezicht, Congres georganiseerd door drie reclasseringsorganisaties en SWP, Ede. Dagvoorzitter.

Menger, A (1 december 2011): Inleiding wraparound care in gedwongen kader. Reclasseringswerkers Bouman GGz. Rotterdam.

Menger, A. (19 december 2011): Inleiding Werkzame factoren bij verplichte nazorg PIJ. FORCA Conferentie over verplichte nazorg PIJ. Woudenberg.

Menger, A.: (10 januari 2012): Inleiding Werkalliantie in het reclasseringswerk. Jaaropening Tactus Verslavingszorg, afdeling reclassering.

Menger, A.: ( 9 februari): Inleiding backgrounds and drivers of European Curriculum Criminal Justice Sociale Work. Kick off meeting of the project (Erasmus). Den Bosch.

Menger, A. (16 maart 2012): Inleiding Wie Werkt. Tijdens landelijke implementatiedag van JJI over Visie op sexualiteit binnen gesloten jeugdinrichtingen. 

Schamhart, R. (8 september 2010). Inleiden en voorzitten kennisplatform Wraparound Care met Gedeputeerde Haak, Utrechtse zorgaanbieders, de provincie Utrecht en Lectoraat Werken in een Justitieel Kader.

Vliet, J.A. van (22 mei 2008). Presentatie De functie van de reclassering bij Tbs met voorwaarden voor de Juristen Vereniging voor Afgestudeerden in Tilburg (JUVAT) op de Juvat-dag 2008.

Vliet, J.A. van (26 juni 2008). Presentatie Nazorg, het Prison Gate Office op de studiedag Gevangenispastoraat in relatie tot Nazorg van de Werkgroep voor het justitiepastoraat van de Protestantse Kerken Nederland (PKN).

Vliet, J.A. van (3 juli 2008). Presentatie Verantwoorden of verantwoordelijkheid? Reclassering en veiligheidsbeleid in Nederland, nu en in de toekomst op de Professionaliseringsdag docenten Sociale Studies van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Vliet, J.A. van (29 oktober 2008). Presentatie Stoppen met crimineel gedrag: voorzieningen voor nazorg op de Expertmeeting ‘Slimmere Voorzieningen voor Nazorg’ van het Gelders Topberaad van de Provincie Gelderland.

Vliet, J.A. van (2 oktober 2009). Presentatie De voorwaardelijke modaliteiten van de Tbs, aan: Denktank Forensische Psychiatrie Universiteit van Tilburg.

Vliet, J.A. van (11 december 2009). Workshop TBS met voorwaarden. Studiedag Ingrijpen op basis van voorwaarden, kansen en gevaren. Organisatie proces, tijdschrift voor strafrechtspleging. Universiteit Leiden.

Vliet, J.A. van (14 januari 2010). Presentatie 'Staan voor je zaak, Chainmanagement of changemanagement in de TBS?’ bij werkconferentie van de drie reclasseringsorganisaties (SVG / Reclassering Nederland / Leger des Heils).

Vliet, J.A. van (29 oktober 2010). Presentatie "What Works? Een oplossing of de oplossing bij het terugdringen van recidive”  bij congres "De doodstraf voorbij", Universiteit Maastricht.

Schamhart, R. , Hermanns, J., Colijn, J. e.a. (18 november 2011) Wraparound care in de Utrechtse Jeugdzorg. Congres georganiseerd door Lectoraat Werken in een Justitieel Kader met Provincie Utrecht. FMR, Utrecht.

Menger, A., Vliet, J.A. van & Andreas, A. e.a. (29 november 2011) Forensisch Psychiatrisch Toezicht, Congres georganiseerd door drie reclasseringsorganisaties en SWP, Ede. Dagvoorzitterschap door A. Menger, inleiding door J.A. van Vliet.

Lezingen en presentaties, gericht op professionals en/of beleid, internationaal

Hermanns,J.: (2008): Leiden debat tijdens invitational conference ‘What Works and Desistance’, met prof. F. McNeill. Utrecht, FMR.

Menger (2008): Inleiden invitational conference ‘What Works and Desistance’, met prof. F. McNeill. Utrecht, FMR.

Menger, A. (27 mei 2009). Voorzitten en discussie leiden tijdens conferentie What works in reducing recidivism. Met prof. James Bonta (University of Ottawa). Utrecht, FMR.

Menger, A. (17 en 18 december 2009). Key-note inleiding Collaboration between probation and universities in the Netherlands. Tijdens CEP Conference ‘training and recruitment, Agens, Frankrijk.