Netwerk

Het Lectoraat Werken in Justitieel Kader heeft een hechte samenwerking met het betrokken werkveld. Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners.

Initiatiefnemers van het lectoraat

Mede-initiatiefnemers en structurele cofinanciers van het lectoraat zijn:

Samenwerkingspartners in het werkveld

Naast de drie reclasseringsorganisaties zijn onze samenwerkingspartners in het werkveld onder meer:

 • De Forensische Zorg Specialisten
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Jeugdzorg Nederland
 • Jeugdzorgplus Inrichting Pluryn / Intermetzo
 • Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg en Lelystad
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
 • Openbaar Ministerie
 • Provinciaal programma De Utrechtse Jeugd Centraal 
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Samen Veilig Midden Nederland
 • Timon Jeugdzorg Utrecht
 • Veiligheidshuis Utrecht
 • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering

Kennisinstituten

Op het gebied van kennisontwikkeling werkt het lectoraat samen met:

 • Adviesbureau Van Montfoort/Collegio
 • Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid
 • Hogeschool Leiden, lectoraat jeugdcriminaliteit en LVB
 • Hogeschool Windesheim
 • Hanze Hogeschool Groningen 
 • Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht
 • Kenniscentrum Vaktherapieën (KenVak) van Hogeschool Zuyd
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Saxion, lectoraat Waarde van reclasseren
 • USBO, Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
 • Verwey-Jonker Instituut
 • Vrije Universiteit, prof. dr. Peter van der Laan, bijzonder hoogleraar Reclassering.
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Internationale partners

Internationaal is samenwerking ontwikkeld met onder meer:

 • European Organisation for Probation CEP
 • Hochschule Luzern, Soziale Arbeit 
 • Montfort University in Leicester
 • University of Edinburgh
 • University of Glasgow