Lectoraat Toegang tot Recht

Het Lectoraat Toegang tot Recht (gestart 01-01-2016) richt zich de komende vier jaar op juridisch- en sociaal-wetenschappelijk onderzoek over maatschappelijke vraagstukken rondom (nieuwe vormen van) toegang tot het recht.

Twee mensen zitten samen aan tafel te pratenTwee mensen zitten samen aan tafel te praten

Meer juridische vragen bij burgers en professionals

Als gevolg van de decentralisatie van rijksoverheidstaken naar de gemeenten en de participatiemaatschappij krijgen burgers steeds vaker direct te maken met overheden en andere instanties. Dit leidt tot allerlei juridische vragen. Ook de verantwoordelijke sociale professionals worden geconfronteerd met regels over bijvoorbeeld zorgtoeslagen. Deze ontwikkelingen zijn een belangrijke aanleiding voor de start van het Lectoraat Toegang tot Recht.

Aandachtspunten van het lectoraat

Het lectoraat richt zich bijvoorbeeld op alternatieve geschillenbeslechting, innovatieve klachtenprocedures of op de rol van paralegals. Maar ook op (online) participatie van burgers in de democratische rechtsstaat. De waarborging van privacy, gelijkheid of verantwoording op globaal en lokaal niveau zijn andere onderwerpen van studie, voortvloeiend uit de wereldwijde doelen van de Verenigde Naties waarbij toegang tot recht wordt beschouwd als een mensenrecht.

Een nog te ontwikkelen rechten lab gaat de verbinding leggen tussen (studenten)praktijkonderzoek, vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten