Lectoraat Toegang tot het Recht

Dit lectoraat richt zich op juridisch- en sociaalwetenschappelijk onderzoek over maatschappelijke vraagstukken rondom (nieuwe vormen van) toegang tot het recht.

Twee mensen zitten samen aan tafel te pratenTwee mensen zitten samen aan tafel te praten

Meer juridische vragen bij burgers en professionals

In het bijzonder focust het Lectoraat Toegang tot het Recht zich op juridisch en sociaalwetenschappelijk onderzoek naar nieuwe vormen van toegang tot het recht zoals alternatieve geschillenbeslechting, digitale klachtenprocedures of de rol van lokale professionals en vrijwilligers. Denk aan de vraagstukken die sociale en juridische professionals hebben naar aanleiding van de recente decentralisatie van overheidstaken naar gemeentes. Of, wat zijn precies de behoeftes van burgers? Ook wordt er gefocust op de juridische zelfredzaamheid: hebben burgers voldoende kennis om te participeren in onze democratische rechtsstaat? Hoe zit het, bijvoorbeeld, met recht aan de keukentafel, de taaleis of het tegengaan van extremisme? Worden mensenrechten zoals privacy en gelijkheid wel voldoende gewaarborgd op lokaal niveau en in cyberspace? Ook zal het Lectoraat Toegang tot het Recht samen met het Instituut voor Recht door middel van het ‘Legal Empowerment Lab’ verbinding leggen tussen het (studenten)praktijkonderzoek en de vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

Aandachtspunten van het lectoraat

Het lectoraat richt zich bijvoorbeeld op mensenrechten op lokaal niveau, alternatieve geschillenbeslechting, innovatieve klachtenprocedures of op de rol van paralegals. Maar ook op (online) participatie van burgers in de democratische rechtsstaat. De waarborging van privacy, gelijkheid of verantwoording op glocal niveau zijn andere onderwerpen van studie, voortvloeiend uit de wereldwijde doelen van de Verenigde Naties waarbij toegang tot recht wordt beschouwd als een mensenrecht. 
Het Legal Empowerment lab dat in samenwerking met met het Instituut voor Recht is ontwikkeld gaat de verbinding leggen tussen (studenten)praktijkonderzoek, vragen van burgers, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.