Netwerk

Het Lectoraat Schulden en Incasso heeft een hechte samenwerking met Hogescholen en met het betrokken werkveld. Hieronder vindt u een overzicht van haar samenwerkingspartners.

Hogeschool van Amsterdam
Naast onderwijs is onderzoek een primaire taak van de HvA. Het onderzoek aan de HvA is geworteld in de beroepspraktijk en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en aan praktijkinnovaties.

Hanzehogeschool Groningen
De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich, met ruim 30 lectoraten en 6 kenniscentra, tot een kennisinstelling voor toegepast onderzoek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Divosa
Divosa is de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen. Divosa wil dat iedereen aan de samenleving deelneemt, het liefste door te werken. De vereniging ondersteunt haar leden bij deze missie.

KBvG
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. De KBvG verbetert de kwaliteit van de dienstverlening van de beroepsgroep door regelgeving voor de beroepsgroep in te stellen, zoals kwaliteitsnormen.

Nibud
Het Nibud is in Nederland hét kenniscentrum op het gebied van huishoudfinanciën. U kunt bij het Nibud ook terecht voor onderzoek en advies, bijvoorbeeld over minimabeleid. Het Nibud ondersteunt professionals daarnaast met producten, variërend van lespakketten, boeken en voorlichtingsmateriaal tot opleidingen en software.

NVVK
De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is al 75 jaar de belangenvereniging van gemeentelijke kredietbanken, publieke instellingen en bedrijven die mensen met schulden helpen.

Wijzer in geldzaken
In het platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, werken ruim veertig partijen uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap, samen aan financiële bewustwording en educatie van de consument.