Denktank

Doelstelling

De denktank 'Schulden en Incasso' richt zich op het (verder) verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken partijen op het terrein van schulden en incasso. Dit doet zij door gerechtsdeurwaarders, maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners aan te zetten tot het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. In samenwerking met docenten vertalen we de verkregen inzichten naar curriculumverbetering van de opleidingen SJD, MWD, HBR en GDW. 

GDW'ers, MWD'ers en SHV'ers

De denktank is een netwerk van gerechtsdeurwaarders, maatschappelijk werkers en schuldhulpverleners die zich betrokken voelen bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Ook docenten van de eerder genoemde opleidingen zijn betrokken. Het Lectoraat Rechten, programmalijn schulden en incasso, speelt een faciliterende rol.

De drijvende krachten achter de denktank zijn vooralsnog Lilith Brouwer (lilith.brouwer@hu.nl), Ineke van den Berg (ineke.vandenberg@hu.nl), Julia den Hartogh (julia.denhartogh@hu.nl) en Marc Anderson (marc.anderson@hu.nl).

Activiteiten

De activiteiten binnen de denktank hangen af van de behoeften die er leven. Er worden in ieder geval een serie bijeenkomsten georganiseerd rondom de onderlinge samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen.

Op deze website worden binnenkort de bijeenkomsten en relevant nieuws vanuit de denktank opgenomen. Ook geeft de website inzicht in de betrokken leden. Dit stelt leden in de gelegenheid om mensen te vinden met wie ze kunnen delen.

Leden

Deelnemer: Beroepsrol: Organisatie:
Yves Wolbers MWD  www.begeleiding.org 
Vera de Groen  MWD  Cumulus Welzijn 
Martijn Vetketel MWD/SHV  Cumulus Welzijn
Jenny Wildenbos  MWD  Cumulus Welzijn
Colette Peverelli  SHV  Kredietbank Nederland 
Tjerk van den Bos  SHV  Civic Zeeburg 
Tom Appelboom  SHV  PLANgroep 
Hans Mulder  GDW 
G. Boels  GDW  LAVG Gerechtsdeurwaarders 
Hans Nijhuis  GDW 
Henk de Boer  GDW  Flanderijn 
Petronella Stockman  GDW   
Anne Brouwers MWD  Centrum Vaartse Rijn
Karianne Vogel MWD  Centrum Vaartse Rijn
Nikita van Dijkhuizen  MWD  Centrum Vaartse Rijn
Carlijn Roeleveld MWD 
Sanne Monster  MWD -
Arjan Wenning GDW  LAVG Gerechtsdeurwaarders 
Jochem Meeuwsen GDW LAVG Gerechtsdeurwaarders
Erna Splint GDW LAVG Gerechtsdeurwaarders 

Facilitators: Lilith Brouwer (lilith.brouwer@hu.nl), Ineke van den Berg (ineke.vandenberg@hu.nl), Julia den Hartogh (julia.denhartogh@hu.nl) en Marc Anderson (marc.anderson@hu.nl).

Contact

Geïnteresseerd in wat de denktank 'Schulden en Incasso' voor u kan (of wat u voor de denktank kan) betekenen? Neem dan contact op met Marc Anderson, marc.anderson@hu.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten