Publicaties

Bax, R., Geelhoed, S., & Gründemann, R. (2016). Report case study on urban farming. De Volle grond en Amelishof. The framework of EU  horizon 2020 project on innovative social investment. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Heijst, P. van, & Bax, R. (2017). Effectmeting “Smart met geld”. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Heijst, P. van, Koot, E., & Scheijmans, I. (2016). Sport als middel voor maatschappelijke participatie van jongeren in tijden van transities. Het voorbeeld van “Trainerskracht”. Sociale innovatie in beeld. Hogeschool Utrecht.

Heijst, P. van, & Postma, D. (2016). Are local civil societies in need of social broker professionals? http://www.eswra.org/,

Henken, A., Eweg, E., Hageman, M., Verdeyen, N., & Vos, N. de (2016). Smart urban innovation – kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving. strategie- en visiedocument. fase 1: Verkenning uitwerking HU profileringsthema. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Jacobs, F., Smits, F., & Knoppers, A. (2016). You don't realize what you see! the institutional context of emotional abuse in elite youth sport. Sports in Society, , 1226-143.

Kokke, E., Tamboer, J., & Vos, N. de (1992). Doping en sport: Een ethisch probleem. Tijdschrift Voor Toegepaste Sportwetenschappen, (2), 20/23.

Naber, R., Vos, N. de. (2015). Filosofie en dans in dialoog. Dans Magazine, 33(1)

Postma, D. W., Verheijke, J. M., Smit, S., & Wijntuin, P. (2016). Achtergronden en aanpak van ‘thuiszitters’ in het Utrechtse voortgezet onderwijs. rapportage van onderzoek in opdracht van het samenwerkingsverband sterk VO, leerplicht, jeugdgezondheidszorg en buurtteams jeugd en gezin in de gemeente Utrecht (intern rapport). Hogeschool Utrecht.

Scheijmans, I. (2016). Geeft trainerskracht kracht? rapportage van het onderzoek naar de betekenis van het project voor betrokkenen. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Smits, F., Jacobs, F., & Knoppers, A. (2016). Everything revolves around gymnastics’. how elite athletes and their parents make sense of practices in women’s gymnastics that challenges a positive pedagogical culture. Sports in Society, , 66-83.

Smits, F., & Rooijen, M. van (2016). De bijdrage van harten voor sport (2015), maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren.Hogeschool Utrecht / Harten voor sport.

Steenbergen, J., Vos, N. de & Tamboer, J. (1992). Het dubbelkarakter van sport. De Lichamelijke Opvoeding, 33(1), 638-641.

Thoonen, M., & Vos, N. de (2014). Preview: Russisch rumoer, introdans. Retrieved from https://www.ugenda.nl/recensies/dans/item/10551-preview-russisch-rumoer-introdans

Thoonen, M., & Vos, N. de (2014). Review: DANS – Krisztina's keuze in LUX. Retrieved from https://www.ugenda.nl/recensies/dans/item/10546-review-dans-krisztinas-keuze-in-lux

Thoonen, M., & Vos, N. de (2015 ). OddTalks: Ontwerpen op het grensgebied van kunst en wetenschap. Retrieved from https://www.ugenda.nl/recensies/evenementen/item/11296-oddtalks-ontwerpen-op-het-grensgebied-van-kunst-en-wetenschap

Verheijke, J. M. (2016a). Dragende werkvloeren in kindcentrum en brede school. Bestuur, Beleid, Management En Pedagogiek, (Maart/April), 26-30.

Verheijke, J. M. (2016b). Van bovenaf, van onderop of van middenuit. Bestuur, Beleid, Management En Pedagogiek, (Mei/Juni), 15-18.

Vos, N. de  (2011). Jeugddans en kindheid van denken / Youth dance and infancy of thought. Nieuwsbrief Nederlandse Dansdagen / Newsletter Dutch Dance Festival.

Vos, N. de. (2014). Lichamelijke verbondenheid in beweging, een filosofisch onderzoek naar intercorporaliteit in de hedendaagse danskunst. Proefschrift, Tilburg University, Tilburg
https://pure.uvt.nl/portal/files/4798458/De_Vos_Lichamelijke_16_12_2014.pdf

Vos, N. de (2011, ). Kunst is altijd politiek / art is always political. Nieuwsbrief Nederlandse Dansdagen / Newsletter Dutch Dance Festival

Vos, N. de (2012). Ageing, dance and art of living. Retrieved from Actyourage.eu

Vos, N. de (2016a). Inzetten op meertaligheid. ontwerpadvies voor creatief cultureel sociaal werk (CCSW), instituut voor social work, onderwijsinnovatie nieuwe brede bachelor sociaal werk. Utrecht:  (interne publicatie)

Vos, N. de (2016b). Nico de Vos nieuwe HU-lector op het vlak van sport en samenleving. Sport & Society.

Vos, N. de (2016c). A taste of act your age. filosofische impressies van dans en de kunst van het ouder worden. Retrieved from http://www.actyourage.eu/nl/blog/a-taste-of-act-your-age-the-netherlands-by-philosopher-nico-de-vos

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten