Onderzoekslijn Maatschappelijke impact van sport en bewegen

Sport heeft een dubbelkarakter, ze is spel én instrument. Als spel heeft ze een doel in zichzelf, als instrument kan sport allerlei andere doeleinden dienen. Voor de praktijk van het brede sociale domein wordt steeds duidelijker: sport kan worden ingezet als doel op zich of als middel, waaronder in het sociaal werk. Zo kan sporten op zich een preventieve werking hebben wanneer jeugdigen met gedragsproblemen gestimuleerd worden  te sporten. Maar sport kan ook worden ingezet als interventie, op een ongerichte of gerichte wijze. Sportieve activiteiten kunnen als preventiestrategie, op maat gesneden, van betekenis zijn voor het talentgericht jongerenwerk. Oftewel, sportstimulering en sportparticipatie kunnen een doel op zich zijn of een middel voor maatschappelijke participatie. Duidelijk is dat voor het lectoraat de nadruk op het tweede ligt, op de maatschappelijke aspecten van sport. 

Samenvattend, is de leidende kennisvraag van deze onderzoekslijn: 

  • Hoe kunnen sport en bewegen, als doel op zich (sportparticipatie) en vooral ook als middel, 
  • worden ingezet in samenwerking met de mensen (burgers, cliënten) om wie het gaat, 
  • door sociale, pedagogische en/of educatieve professionals, 
  • in de vorm van activering, ontwikkeling, verbinding en/of preventie,
  • zodat een bijdrage wordt geleverd aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling in stadsregio Utrecht, 
  • gericht op het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Froukje Smits: froukje.smits@hu.nl.