Onderzoekslijn Maatschappelijke impact van duurzame gemeenschappen

De onderzoekslijn – Maatschappelijke impact van duurzame gemeenschappen – richt zich op de  ontwikkeling van duurzame gemeenschappen of sustainable community development. Wat betreft de notie van duurzaamheid wordt aangeknoopt bij de betekenis ervan volgens de sustainable development goals van de Verenigde Naties, meer specifiek: het ontwikkelingsdoel van duurzame steden en gemeenschappen. Bij deze onderzoekslijn ligt de focus derhalve op het versterken van netwerken en gemeenschappen, de manieren van werken die op dat aggregatieniveau ingezet kunnen worden, niet zozeer op individu- of groepsgerichte interventies. Verder ligt de nadruk ook in deze lijn op de maatschappelijke participatievraagstukken in het sociaal-pedagogisch-educatieve ecosysteem van stadsregio Utrecht.

Samenvattend, is de leidende kennisvraag:

  • Hoe kan de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen (community development), worden ingezet
  • in samenwerking met de mensen (burgers, cliënten) om wie het gaat,
  • door sociale, pedagogische en/of educatieve professionals,
  • in de vorm van activering, ontwikkeling, verbinding en/of preventie,
  • zodat een bijdrage wordt geleverd aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling in stadsregio Utrecht, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pim van Heijst: pim.vanheijst@hu.nl.