Interessante documenten

http://www.socialevraagstukken.nl
TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken biedt actualiteit en diepgang over politiek, beleid, en praktijk van sociale kwesties.

http://www.adviesorgaan-rmo.nl
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling adviseert regering en parlement over sociale verhoudingen in Nederland.

http://www.scienceguide.nl
ScienceGuide is het online nieuwsmagazine voor de kennissectoren WO en HBO.

http://www.wrr.nl
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert de regering over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn.

http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/
De canon sociaal werk geeft inzicht in de geschiedenis van het sociaal werk, waarbij sociaal werk breed wordt opgevat.

http://www.sozio.nl/
SoziO is het vakblad voor sociale en pedagogische beroepen.

http://www.journalsi.org/
Het Journal of Social Intervention is het tijdschrift voor de wetenschap van sociale professies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten